Emilija Šukytė-Juzulėnienė. Panevėžys. 1966 m. PAVB F116-40/3

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pedagogė, kraštotyrininkė Emilija Šukytė-Juzulėnienė

Pilviškių kaime (Anykščių r.) 1909 metais gimė pedagogė, kraštotyrininkė Emilija Šukytė-Juzulėnienė. Ji mokėsi Anykščių progimnazijoje, 1925–1929 m. Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1934–1937 m. Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Savarankišką mokytojos darbą pradėjo 1929 m. rudenį, kai buvo paskirta Gelažių (Panevėžio r.) pradžios mokyklos vedėja. Vėliau dirbo Marijampolės mokytojų seminarijoje, Salamiestyje, Šiauliuose, Panevėžio mokytojų seminarijoje ir kitose Panevėžio mokyklose, kur dėstė pedagogikos praktiką, chemiją, biologiją, žemės ūkio pagrindus. Buvo aktyvi Tėviškės pažinimo draugijos Panevėžio skyriaus narė. Už kraštotyrinę veiklą 1999 m. liepos 1 d. LR Prezidento dekretu apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu. Mirė 2004 m. rugpjūčio 9 d. Panevėžyje, palaidota Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne saugomas Emilijos Juzulėnienės rankraščių fondas (F116), kurį 2005-ais metais bibliotekai perdavė mokytojos dukra Irena Tamošiūnienė. Emilijos Juzulėnienės palikimą bibliotekoje sudaro 93 saugojimo vienetai dokumentų, apimančių 1920–2004 metus. Tai įvairių asmens dokumentų ir rankraščių kopijos ir originalai, tarp kurių dienoraštis „Dievas mane vedžiojo per visą gyvenimą, o Marija mane globojo kritiškiausiuose momentuose“ (1988.11.08-1990), atsiminimai „Pilviškių kaimas ir jo gyventojai“ (1983) prisiminimai apie kolegę Rozaliją Berentaitę, rašytoją Bronę Buivydaitę, muziką Mykolą Karką, gydytoją profesorių Mykolą Marcinkevičių, Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytoją Juozą Mičiulį, vyskupą Kazimierą Paltaroką, vienuolę Apoloniją Sereikytę, keletas laiškų, 67 vienetai įvairių fotografijų – portretinių, šeimos, mokslo metų, darbo ir visuomeninės veiklos.

Emilijos Juzulėnienės rankraščių fondas F116

Nuotraukos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Emilijos Juzulėnienės rankraščių fondo F116.

Audronė Palionienė