1. Šv. Aloyzo paminklas šiandien. L. Kaziukonio nuotrauka

Reikėtų atkurti paminklo užrašus

Turimas omeny Šv. Aloyzo paminklas, šiandien stovintis Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. Anksčiau jis stovėjo aikštėje prie gatvės ir buvo sovietinės valdžios nuverstas. Perkėlus į šventorių, pastatytas be užrašų. Paminklą sukūrė skulptorius Bernardas Bučas. 1933 m. jį pastatė Senamiesčio pavasarininkai.

Kokie užrašai buvo ant paminklo pjedestalo sužinome iš 1934 m. Senamiesčio pavasarininkų kuopos 15 metų sukakties proga išleistos knygelės „Pavasaris“ Panevėžyje“. Čia rašoma, kad paminklo pjedestalo priešakinėje dalyje buvo užrašas: „Šv. Aloyzai, globok jaunuomenę“.

Kitoje pjedestalo pusėje buvo pavaizduotas Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ ženklelis: saulė, kryžius ir knyga. Šalia užrašas: „Panevėžio Senamiesčio Pavasarininkai“. Žemiau skulptoriaus Bernardo Bučo parašas.

2000 m. išleistuose kunigo Antano Juškevičiaus atsiminimuose „Mano žemiškoji kelionė“ apie šio paminklo nugriovimą rašoma, kad bolševikinės valdžios nuo pjedestalo nuverstą Šv. Aloyzo skulptūrą buvo įsakyta nugabenti į šventorių. Čia ji kurį laiką stovėjo ant pliko smėlio. Ir tik vėliau buvo užkelta ant neaukšto pjedestalo.

Tuo metu užrašai nebuvo atstatyti. Ko gero, neleido sovietinė valdžia. Jų nelikus, atminimas apie šio paminklo pastatymą išblėso. Jo buvusius užrašus atkurti reikėtų dar ir dėl to, kad tai pirmasis viešoje erdvėje pastatytas paminklas Panevėžyje.

Kaip savo knygelėje rašė pavasarininkai, iki Šv. Aloyzo paminklo pastatymo, jokio kito paminklo Panevėžyje nebuvo. Tik Pušaloto gatvės gale ir Agronomijos (dabar Marijonų) gatvės kampe stovėjo du kryžiai. Buvo dar koplytstulpis, Panevėžio regiono pavasarininkų 1928 m. prie Švč. Trejybės bažnyčios pastatytas Lietuvos nepriklausomybės garbei. Sovietmečiu nugriautas.

Šv. Aloyzo paminklinė skulptūra įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Unikalus objekto kodas Nr. 34606. Skulptūros būklė prasta. Paminklosaugininkams pats laikas pagalvoti apie šios skulptūros ir paminklo užrašų restauravimą.

Nuotraukos:
1. Šv. Aloyzo paminklas šiandien. L. Kaziukonio nuotrauka.
2. Šv. Aloyzo paminklas prieškaryje. Iš www.epaveldas.lt.
3. Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ ženklelis. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus virtualios parodos „1918–1940 m. Lietuvos organizacijų ženkleliai iš Algimanto Astikio kolekcijos“.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas