Antanas Gabrėnas apie 1970 m. PAVB F87-66

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Tautodailininkas Antanas Gabrėnas

Antanas Gabrėnas gimė 1909 m. birželio 26 d. Liepojoje. 1923 m. Gabrėnų šeima persikėlė į Panevėžį. Antanas mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. Skulptoriaus Juozo Zikaro skatinamas daug piešė, gimnazijoje rengė parodas, vaidinimams kūrė dekoracijas, dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje. 1936 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Dirbo Kaune, Vilniuje. 1942 m. grįžo į Panevėžį, įsidarbino miesto vykdomajame komitete. Nuo 1949 metų – Spirito kombinate, o 1965 m. paskirtas Autokompresorių gamyklos statybos darbų vyr. inžinieriumi. Lankė „Spektro“ dailės studiją. 1972 m. baigė Panevėžio vakarinę dailės mokyklą. Tapė aliejumi, pastele, akvarele, raižė grafikos darbus, kalė metalą, drožė medį. Aktyviai dalyvavo kūrybinėse stovyklose, seminaruose Birštone, Druskininkuose, Palūšėje. Yra suruošęs daug autorinių ir grupinių parodų. Nuo 1966 metų – Lietuvos tautodailės sąjungos narys. Mirė 1988 m. rugpjūčio 13 d., palaidotas Panevėžyje, Ramygalos gatvės kapinėse.

Po Antano Gabrėno mirties žmona nemažai tapybos, grafikos darbų padovanojo Panevėžio kraštotyros muziejui. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriuje sudarytas Antano Gabrėno rankraščių fondas F87, kurį bibliotekai perdavė dailininko dukra Virginija Basevičienė. Tai A. Gabrėno kūrybos dokumentai: Panevėžio miesto pastatų ir vaizdų grafikos lakštai, ekslibrisai; atsiminimai apie A. Gabrėną, jam dedikuoti leidiniai, laiškai dukrai Virginijai Basevičienei bei įvairios nuotraukos: A. Gabrėno portretinės, šeimos, studijų metų, Panevėžio vaizdų. Viso sukaupta 119 saugojimo vienetų originalių dokumentų, kurių chronologinės ribos 1929–2001 m.

Nuotraukos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Antano Gabrėno rankraščių fondo F87.

Audronė Palionienė

Kūryba