Sausio 13-oji
2021 01 13

30 metų, kai įvyko (1991) taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. 1991 sausį panevėžiečiai pakviesti Panevėžyje budėti prie miestui svarbių objektų – spaustuvės, telegrafo, miesto Savivaldybės.

Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė
2021 01 13

95 metai, kai Kaune gimė (1926) gydytoja Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. 1931 persikėlė į Panevėžį. 1944 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1949 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Gyveno Vilniuje, dirbo vaikų gydytoja, vėliau otolaringologe. Mirė 2017 04 21. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

Kazys Zupka-Kecioris
2021 01 13

110 metų, kai Zatūniškyje (Panevėžio r.) gimė (1911) pedagogas, poetas Kazys Zupka-Kecioris. Baigė Miežiškių mokyklą, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1931–1936 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką. 1956 baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Iki 1940 dirbo įvairiose redakcijose, redagavo žurnalus „Ateitis“, „Kariūnas“. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Kauno mokyklose. Išleido 4 poezijos rinkinius. Mirė 1999 06 18 Kaune.

Jonas Katelė
2021 01 13

190 metų, kai Suvainiuose (Kupiškio r.) gimė (1831) kunigas, liaudies švietėjas Jonas Katelė. Mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje. Nuo 1855 keletą metų buvo Naujamiesčio vikaru. Kaimuose steigė slaptas mokyklas, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, daug prisidėjo prie lietuviškų vadovėlių leidimo. Mirė 1908 05 08 Panemunėlyje (Rokiškio r.).

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.