Jonas Juodelis
2021 05 21

100 metų, kai Liudiškiuose (Anykščių r.) gimė (1921) kunigas monsinjoras,  teologijos m. dr. Jonas Juodelis. 1942 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 baigė Kauno kunigų seminariją. 1947–1949 Kupiškio parapijos vikaras. 1949–1951 Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris. 1969–1970 Pandėlio parapijos klebonas. 1970–2002 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas. 1973–2002 Panevėžio dekanato vicedekanas. 1983–2001 ėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas. 1991 įsteigė Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškąją vidurinę mokyklą, buvo jos direktoriumi. Labiausiai nusipelnęs panevėžietis mokslo srityje (1997), Panevėžio miesto garbės pilietis (2001). Mirė 2006 01 07 Panevėžyje.

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.