Vladas Paulauskas
2021 05 25

135 metai, kai Kaune gimė (1886) choro dirigentas, pedagogas, vargonininkas Vladas Paulauskas. 1912–1940 gyveno Panevėžyje, mokytojavo miesto mokyklose, vadovavo saviveikliniams chorams. Buvo vienu iš Panevėžio muzikos mokyklos įkūrėjų. 1946–1956 kalėjo sovietiniuose lageriuose. Sukūrė dainų, religinės muzikos, operetę. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929), Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1932), Šaulių Žvaigždės ordinu (1939). Mirė 1960 08 30 Kaune.

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.