Petras Būtėnas
2021 06 27

125 metai, kai Dovyduose (Pasvalio r.) gimė (1896) kalbininkas, visuomenės veikėjas Petras Būtėnas. Nuo 1922 studijavo Lietuvos universitete, 1930 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1925–1944 dirbo mokytoju Panevėžyje, iki 1936 – Mokytojų seminarijoje. 1941 su kitais leido savaitraštį „Išlaisvintasis panevėžietis“. 1941–1944 Panevėžio berniukų gimnazijos direktorius. Nuo 1949 gyveno JAV. Parengė lietuvių kalbos vadovėlių, paskelbė straipsnių kalbos, literatūros, tautosakos, istorijos, pedagogikos klausimais, dirbo „Lietuviškosios enciklopedijos“ redakcijoje. Mirė 1980 10 04 Bostone (JAV), palaidotas Toronte. 1996 palaikai perlaidoti Panevėžyje.