2022 01 02

120 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1902) prancūzų kalbos pedagogas, vertėjas Petras Rapšys (iki 1940 Rapševičius). Studijavo ir dirbo raštininku Kaune. Vėliau žinias gilino Prancūzijoje. Nuo 1935 gyveno Panevėžyje. Mokytojavo Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijose, Mokytojų seminarijoje. Globojo Panevėžyje veikusio moksleivių būrelio „Meno kuopa“ literatus. Vertimus, paties sukurtas pasakėčias, eilėraščius ir apsakymus spausdino „Naujojoje Romuvoje“. Mirė 1950 10 14 Panevėžyje.

Marija Rusteikaitė
2022 01 02

130 metų, kai Kybartų dvare (Šiaulių r.) gimė (1892) vienuolė Marija Rusteikaitė. Studijavo mediciną ir farmaciją P. Lesgafto aukštuosiuose kursuose Sankt Peterburge, A. Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje. Mokytojavo Sankt Peterburge, 1922 Kražiuose. 1922–1937 gyveno Panevėžyje, dalyvavo Šv. Vincento Pauliečio draugijos karitatyvinėje veikloje, įkūrė Dievo Apvaizdos seserų kongregaciją. Apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1992, po mirties), Pasaulio tautų teisuolės atminimo medaliu (1996, po mirties), Garbingoji Dievo Tarnaitė (2011). Mirė 1949 12 14 Vilniuje.