Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
2022 09 01

30 metų, kai LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinei mokyklai suteiktas (1992) gimnazijos statusas. Tai pirmoji vidurinė mokykla Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybės atkūrimo pripažintas gimnazijos statusas.

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija
2022 09 01

35 metai, kai atidaryta (1987) Panevėžio 17-oji vidurinė mokykla. 2009 mokykla pertvarkyta į „Ąžuolo“ pagrindinę mokyklą. Nuo 2015 – Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija.

Mergaičių amatų-ruošos mokykla
2022 09 01

95 metai, kai LR Švietimo ministras leido (1927) Lietuvaičių švietimo draugijai įkurti Panevėžyje mergaičių amatų-ruošos mokyklą. Mokykla darbą pradėjo spalio 3 d.

Panevėžio apskrities gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
2022 09 01

100 metų, kai Centrinio Valstybės knygyno Panevėžio skyriui oficialiai skirtos (1922) patalpos Šeduvos g. ir biblioteka pradėjo veiklą. 1989 Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas. Nuo 1995 – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Panevėžio dailės mokykla
2022 rugsėjis

55 metai, kai įsteigta (1967) Panevėžio dailės mokykla. Gruodžio 5 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

2022 rugsėjis

110 metų, kai Panevėžyje įkurta (1912) kultūros ir meno draugijos „Aidas“ artistų mėgėjų kuopa. Pirmasis jos vadovas – Matas Grigonis.