Jonas Dičius
2022 09 05

115 metų, kai Katlėriuose (Utenos r.) gimė (1907) pedagogas, literatas Jonas Dičius. 1929 baigė Karo mokyklą, 1930–1934 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 1934 mokytojavo Kelmės, Žeimelio, Veiverių mokyklose. 1938 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1941 mokytojavo Panevėžyje. 1942–1944 Panevėžio berniukų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, 1948–1949 Mokytojų seminarijos direktoriaus pavaduotojas, 1949–1967 Panevėžio mergaičių gimnazijos mokytojas. Rašė vaizdelius, pjeses dramos būreliui, eilėraščius, feljetonus. Mirė 1994 04 08 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Panevėžio dailės mokykla
2022 rugsėjis

55 metai, kai įsteigta (1967) Panevėžio dailės mokykla. Gruodžio 5 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

2022 rugsėjis

110 metų, kai Panevėžyje įkurta (1912) kultūros ir meno draugijos „Aidas“ artistų mėgėjų kuopa. Pirmasis jos vadovas – Matas Grigonis.