Albertas Ulys
2022 09 20

65 metai, kai Uliūnuose (Panevėžio r.) gimė (1957) gydytojas urologas-onkologas, medicinos m. dr. Albertas Ulys. 1976 baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, 1982 – Kauno medicinos institutą, 1988 – onkologijos mokslinių tyrimų instituto klinikinę onkochirurginę ordinatūrą, 1992 – VU Medicinos fak. neakivaizdinę aspirantūrą. 1982–1983 dirbo Panevėžio respublikinėje ligoninėje, vėliau urologas-onkologas Vilniuje. Nuo 2014 – Nacionalinio vėžio instituto Onkourologijos sk. vedėjas, nuo 2017 – šio instituto Klinikinės onkologijos laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas. Aktyvus naujų gydymo metodų diegėjas, kūrėjas ir novatorius. Daugiau nei 100 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių autorius ir bendraautoris. Skaitė daugiau kaip 100 pranešimų tarptautinėse konferencijose.

Daumantas Čibas
2022 09 20

115 metų, kai Anciškiuose (Biržų r.) gimė (1907) žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Daumantas Čibas. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1930–1935 Vytauto Didžiojo universitete studijavo psichologiją ir pedagogiką. 1937–1940 redagavo žurnalą „Motina ir vaikas“, laikraštį „Vyturys“, 1934 ir 1939 – tęstinį leidinį „Aklųjų dalia“, bendradarbiavo žurnale „Žiburėlis“. Nuo 1949 gyveno JAV, bendradarbiavo žurnale „Lietuvių dienos“ ir kt. Ilgametis Lietuvos fotomėgėjų sąjungos valdybos narys. Spaudoje skelbė nuotraukas ir straipsnius kraštotyros temomis. Mirė 1982 05 15 Vista (JAV).

Panevėžio dailės mokykla
2022 rugsėjis

55 metai, kai įsteigta (1967) Panevėžio dailės mokykla. Gruodžio 5 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

2022 rugsėjis

110 metų, kai Panevėžyje įkurta (1912) kultūros ir meno draugijos „Aidas“ artistų mėgėjų kuopa. Pirmasis jos vadovas – Matas Grigonis.