Julijonas Lindė-Dobilas
2022 11 15

150 metų, kai Dovyduose (Pasvalio r.) gimė (1872) kunigas, rašytojas, pedagogas Julijonas Lindė-Dobilas. 1898 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Skaistkalnėje, Pilbergėje, Livberzėje, Alūkstoje (Latvija). 1911–1914 vikaravo Varniuose. Per Pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Jekaterinoslave (Ukraina). 1918 grįžo į Lietuvą. Vyskupijos kurijos vėl paskirtas į Latviją – Kurmenę, 1919 Skaistkalnės parapijos klebonas. Nuo 1922 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytojas, 1925 gimnazijos inspektorius, nuo 1926 laikinasis direktorius, 1929–1934 – direktorius. Parašė romaną, apsakymų, dramų, paskelbė straipsnių literatūros klausimais. Mirė 1934 12 02 Panevėžyje.

Boleslovas Baronas
2022 11 15

160 metų, kai gimė (1862) kunigas Boleslovas Baronas. Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1885–1891 Ramygalos bažnyčios vikaras. Nuo 1901 Krekenavos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos, 1915–1919 Svėdasų Šv. Mykolo Archangelo parapijos, 1919–1923 Biržų Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonas, 1923–1937 Krekenavos parapijos klebonas. 1933 suteiktas Panevėžio vyskupijos kapitulos Garbės kanauninko titulas. Mirė 1941 01 21 Krekenavoje (Panevėžio r.), palaidotas Krekenavos bažnyčios šventoriuje.