Albinas Kėleris
2022 11 22

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1957) aktorius Albinas Kėleris. Baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio 5-oji gimnazija). 1973–1976 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1973 vaidina Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatre. 2004–2008 dėstė aktorinį meistriškumą Šiaulių universitete. Sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų. Pastatė spektaklių J. Miltinio dramos teatre, teatre „Menas“. Sukūrė vaidmenų kino filmuose. LSSR nusipelnęs artistas (1987), „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatas (2008), pelnė Vyriausybės kultūros ir meno premiją (2012), Metų panevėžietis (2023).

Antanas Virbickas
2022 11 22

120 metų, kai Blėkoniuose (Pakruojo r.) gimė (1902) vargonininkas, chorvedys, kompozitorius Antanas Virbickas. Nuo 1925 studijavo Kauno konservatorijoje. 1943–1944 dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, 1944 – Kauno kunigų seminarijoje, 1944–1945 – Panevėžio muzikos mokykloje. 1945–1966 Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkas, choro vadovas. Panevėžio vyskupijos bažnyčiose bažnyčiose rengė vargonų ir smuiko muzikos koncertus. Sukūrė choralų ir preliudų vargonams, dainų ir giesmių chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams. Mirė 1966 07 15 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje.