Rimantas Povilas Jogėla
2022 11 25

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1952) fechtuotojas, sporto organizatorius, inžinierius Rimantas Povilas Jogėla. 1959–1965 mokėsi Panevėžio 2-oje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija), 1965–1970 – Panevėžio 4-oje vidurinėse mokyklose. 1970–1975 studijavo Vilniaus inžinieriniame statybos institute. Nuo 1975 dirbo Lietuvos komunalinio ūkio ministerijoje, 1995–2001 AB viešbučio „Lietuva“ gen. direktorius, 2002–2004 viešbučio „Crowne Plaza“ gen. direktoriaus pavaduotojas, 2004–2008 UAB Vilniaus „Žalgirio“ plaukimo baseino statybų direktorius, nuo 2008 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamento direktoriaus pavaduotojas, Turto valdymo ir žemėtvarkos skyriaus viršininkas. 1968–1980 Lietuvos fechtavimo rinktinės narys. SSRS sporto meistras (1970). Lietuvos fechtavimo federacijos garbės prezidentas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narys, Vilniaus „Rotary“ klubo narys. Apdovanotas LR Prezidento, Ministro Pirmininko, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėkomis.

Jonas Mykolas Antanas Moigis
2022 11 25

155 metai, kai Panevėžyje gimė (1867) teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Mykolas Antanas Moigis. 1886 įstojo į Maskvos universitetą, teisės studijas baigė 1892 Jaroslavlyje. 1916 paskirtas Smolensko apygardos teismo nariu. Smolenske buvo įsteigęs lietuvių ir lenkų biblioteką, tarp išeivių platino uždraustą lietuvišką spaudą. 1921 grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 Panevėžio apskrities savivaldybės teisinis konsultantas. 1922–1933 Panevėžio notaras. Aktyvus šaulių, Vilniui vaduoti sąjungos, kalinių globos, labdaros, Gimtajam kraštui tirti draugijų narys, ilgametis Panevėžio miesto tarybos narys. Apdovanotas DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1931). Mirė 1933 07 08 Karaliaučiuje, palaidotas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėse. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas Moigių šeimos archyvas.