Mykolas Sluckis
2023 10 20

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) rašytojas Mykolas Sluckis. 1951 Vilniaus universitete baigė rusų filologiją. 1949 įstojo į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1952–1954 Rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 – valdybos sekretorius. Nuo 1959 atsidėjo rašytojo darbui. Parašė romanų, pjesių, novelių, apysakų, apsakymų, esė, pokalbių ir atsiminimų. Išleido daugiau kaip 20 knygų vaikams. LSSR liaudies rašytojas (1984). Pelnė LSSR valstybinę premiją (1966), apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi (2004). Mirė 2013 02 25 Vilniuje.

Eduardas Žilys
2023 10 20

115 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) pedagogas, literatas, karininkas Eduardas Žilys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1925–1929 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1930 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1931 baigus Karo mokyklą, paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Dirbo įvairiose kaimo mokyklose Biržų ir Ukmergės apskrityse. 1939 įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, vėliau tęsė studijas Vilniaus universitete. Tuo pačiu metu Vilniuje mokytojavo, dirbo Vilniaus m. švietimo skyriaus inspektoriumi. 1944 persikėlė į Biržų apskritį, dirbo Vaškų progimnazijos direktoriumi. 1951 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, 1954–1966 – Panevėžio miesto švietimo skyriaus inspektorius, 1966 paskirtas Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė pjesę, dvi knygeles, paskelbė pedagoginių apybraižų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.