Antanas Belazaras
2023 12 22

110 metų, kai Upytėje (Panevėžio r.) gimė (1913) kompozitorius, vargonininkas, dirigentas, pedagogas Antanas Belazaras. 1934–1942 mokėsi Kauno konservatorijoje. 1939–1942 mokytojavo, vadovavo chorams Marijampolės gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje, Kauno 5-ojoje gimnazijoje. 1942–1944 dėstė Panevėžio muzikos kursuose. Nuo 1944 dirbo Muzikos mokykloje (dab. V. Mikalausko menų mokykla), 1949–1950 ir 1964–1970 – šios mokyklos direktorius. 1950–1965 Muzikinės dalies vedėjas Panevėžio dramos teatre. 1949–1970 (su pertraukomis) – savo paties įkurto kamerinio orkestro dirigentas. Nuo 1948 Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Parašė vokalinių ir instrumentinių kūrinių, sukūrė muziką dramos spektakliams ir kino filmams, kūrinių fortepijonui, choro ir solo dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1963). Mirė 1976 11 15 Panevėžyje.

Juozas Barisas
2023 12 22

120 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1903) inžinierius, visuomenės veikėjas Juozas Barisas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1925 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Buvo Panevėžio amatų mokyklos vicedirektoriumi ir elektronikos skyriaus vedėju. Jo pastangomis 1928 Panevėžyje įvyko pirmasis Lietuvos jaunimo eucharistininkų kongresas, 1937 – pirmasis Lietuvoje vyrų eucharistininkų kongresas. Aktyvus Panevėžio katalikų veiklos centro narys, ateitininkų, senelių, kalinių globos organizacijų veikėjas, verslininkų ir miesto valdybos narys. Mirė 1987 12 11 Kaune.