Algimantas Timinskas
2024 01 07

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1954) chemikas, chemijos m. dr. Algimantas Timinskas. Baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1977 Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Nuo 1975 Chemijos ir cheminės technologijos instituto darbuotojas. Tiria procesus, vykstančius apdorojant aliuminį ir jo lydinius imersiniuose tirpaluose, aliuminio ir jo lydinių dengimą.

Kazys Paulauskas
2024 01 07

90 metų, kai Tauragėje gimė (1934) rašytojas, pedagogas Kazys Paulauskas. 1952 įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1956 gyveno Panevėžyje. 1956–1990 dėstė anglų kalbą ir astronomiją Panevėžio vidurinėse mokyklose, nuo 1990 filosofiją Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakariniame fakultete, vėliau Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto vyr. asistentas, lektorius. 1975–1981 Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos direktorius. Panevėžio krašto jaunųjų rašytojų sekcijos primininkas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1987). Išleido 17 futurologinės fantastikos apysakų, mokslo populiarinimo literatūros kūrinių, romanų. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas K. Paulausko rankraščių fondas. Mirė 2013 06 02 Panevėžyje.

Pranas Giedravičius
2024 01 07

150 metų, kai Rygoje gimė (1874) Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas Pranas Giedravičius. 1898 baigė Vilniaus karo mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1920–1921 Rokiškio karo komendantas. 1921 paleistas į atsargą, gyveno Panevėžyje. Mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Išleido piešimo vadovėlį (1925).