Marijonų vienuolyno ir koplyčios pastatas
2024 08 15

85 metai, kai Panevėžyje pastatytas (1939) ir rugpjūčio 15 d. vyskupo K. Paltaroko pašventintas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios pastatas.