Pastatas, kuriame 1919–1932 m. veikė lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“

Pastabos

Namas priklausė Aleksejui Malininui. Pastato pietinio fasado pamatų dešinėje pusėje išlikęs įrašas rusų kalba „A. / Malinini / 1878 R / Avgusta 30“.

1919 m. šiame name patalpas išsinuomojo „Aido“ draugija. Atidaryta salė su scena bei įrengtas bufetas. Draugijoje veikė vaidintojų trupė, choras, liaudies universitetas, biblioteka. Šios bibliotekos pagrindu 1921 12 01 įkurta pirmoji valstybinė viešoji biblioteka Panevėžyje – Panevėžio apskrities valdyba priėmė sprendimą Centrinio Valstybės knygyno skyrių įkurti prie „Aido“ kultūros draugijos. Iš pradžių biblioteka užėmė 3 namo kambarius, nuo 1925 m. nuomota daugiau patalpų. Patalpas sudarė erdvi salė skaityklai, keletas kambarių bibliotekos fondui ir butas sargui. 1930 m. biblioteka iš pastato perkelta į kitas patalpas.

1924–1928 m. dalį namo patalpų nuomojosi „Panevėžio balso“ redakcija. 1925 m. čia įsikūrė ir Kaune veikusios Muzikos mylėtojų draugijos „Daina“ Panevėžio skyrius.

Po Antrojo pasaulinio karo pastatas kelis kartus remontuotas, šiauriniame fasade pristatytas priestatas.

2004 m. Panevėžio miesto savivaldybė namą pardavė, jis priklauso UAB „Togilas“ ir Tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriui. Dalį patalpų nuomoja teatras „Menas“. 2017 m. pastate buvo kilęs gaisras. 1968 m. ant namo fasado atidengta atminimo lenta „Aido“ draugijai. 2018 m. atidengta nauja atminimo lenta „Aido“ draugijai ir pirmajai Panevėžyje valstybinei viešajai bibliotekai.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/510aa7d1-5a51-441d-91e5-0686827c21ac
  2. Kaziukonis, Leonas. „Aido“ draugijos istoriją menančios vietos. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/aido-draugijos-istorija-menancios-vietos/
  3. Nagrockienė, Ingrida. Liepsnojo istorinis pastatas. Iliustr. // Sekundė. 2017, vas. 22, p. 1, 3.
  4. Nagrockienė, Ingrida. Kelionė tarpukario gatve. Iliustr. // Sekundė. 2020, vas. 15, p. 2–3.