Domaševičius Andrius

Andrius Domaševičius
2020 11 30

155 metai, kai Panevėžyje gimė (1865) gydytojas, visuomenės veikėjas Andrius Domaševičius. 1890 baigė Kijevo universitetą. 1893 apsigyveno Vilniuje. 1896 vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų, parengė partijos programą. 1904 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. 1907 vienas Lietuvių mokslo draugijos steigėjų, 1908–1909 jos vicepirmininkas. Dalyvavo kovojant dėl lietuvių kalbos teisių Vilniaus vyskupijos bažnyčiose. 1908 vienas Vilniaus „Rūtos“ draugijos steigimo iniciatorių, kurį laiką jos pirmininkas. 1917 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 1919 įkūrė Lietuvos komunistų partiją, jai vadovavo. 1919 pradžioje kurį laiką ėjo sveikatos komisaro pareigas. Nuo 1921 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Mirė 1935 03 19 Panevėžyje.