Moigis Jonas Mykolas Antanas

Jonas Mykolas Antanas Moigis
2022 11 25

155 metai, kai Panevėžyje gimė (1867) teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Mykolas Antanas Moigis. 1886 įstojo į Maskvos universitetą, teisės studijas baigė 1892 Jaroslavlyje. 1916 paskirtas Smolensko apygardos teismo nariu. Smolenske buvo įsteigęs lietuvių ir lenkų biblioteką, tarp išeivių platino uždraustą lietuvišką spaudą. 1921 grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 Panevėžio apskrities savivaldybės teisinis konsultantas. 1922–1933 Panevėžio notaras. Aktyvus šaulių, Vilniui vaduoti sąjungos, kalinių globos, labdaros, Gimtajam kraštui tirti draugijų narys, ilgametis Panevėžio miesto tarybos narys. Mirė 1933 07 08 Karaliaučiuje, palaidotas Senosiose Panevėžio kapinėse. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas Moigių šeimos archyvas.