Narutis-Žukauskas Pilypas

Pilypas Narutis-Žukauskas
2020 05 26

100 metų, kai Piatigorske (Rusija) gimė (1920) inžinierius, visuomenininkas Pilypas Narutis-Žukauskas. 1938 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1940 įsijungė į nelegalią antisovietinę rezistencinę veiklą. Buvo vienas iš 1941 sukilimo Kaune organizatorių, priklausė Lietuvos aktyvistų frontui. Vėliau dalyvavo antinacinėje veikloje. 1943–1945 kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1956 išvyko į JAV. Daug metų dirbo automobilių koncerne „General Motors“, dalyvavo ateitininkų veikloje. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, talkino „Lietuvių enciklopedijai“, suredagavo knygą „Juozas Urbšys. Atsiminimai“. Mirė 2014 06 07 Čikagoje (JAV).