Žilys Povilas

Povilas Žilys
2022 09 11

125 metai, kai Ažaguose (Panevėžio r.) gimė (1897) Lietuvos kariuomenės pulkininkas, istorikas Povilas Žilys. 1920 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1920–1921 mokėsi Karo mokykloje. 1931 baigė Belgijos generalinio štabo akademiją. 1921 paskirtas Antrojo kavalerijos pulko kulkosvaidžių eskadrono jaunesniuoju karininku, 1924 – Kariuomenės vado adjutantu. 1931 perkeltas į Generalinį kariuomenės štabą. 1934–1937 ir 1939 – Kavalerijos štabo viršininkas. 1937 Antrojo ulonų pulko Alytuje vadas, nuo 1940 – Trečiojo dragūnų pulko vadas. Aukštojoje karo mokykloje dėstė kavalerijos taktiką ir karo istoriją. Nuo 1949 gyveno JAV. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje. Nuo 1967 Lietuvių istorijos draugijos narys. Bendradarbiavo spaudoje, žymiausias jo darbas – istorinė knyga „Suomių-sovietų karas 1935–1940“. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu (1938). Mirė 1969 10 26 Čikagoje (JAV).