Kryžius, skirtas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 120 metų ir mons. J. Juodelio kunigystės 50 metų jubiliejams

Pastabos

1997 06 28 minint Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 120-ąjį jubiliejų ir klebono Jono Juodelio kunigystės 50-metį šventoriuje pašventintas kryžius, kurį šia proga dovanojo bažnyčios vikarai ir parapijiečiai.

Literatūra ir šaltiniai

Rinkūnienė, Gertrūda. Monsinjoras Dievo pasiuntinių būtų prašęs mirties. Iliustr. Panevėžio balsas. 1997, birž. 30, p. 1, 7.

Nuotraukų galerija