Motiejus Lukšys. 1987 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Virtuali paroda

Motiejus Lukšys: „Esu laimingas, kad buvau mokytojas“

2017 m. vasario 22 d. minėjome pedagogo, rašytojo Motiejaus Lukšio 110-ąsias gimimo metines. Šia proga parengtoje virtualioje parodoje eksponuojamos nuotraukos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomų Motiejaus Lukšio fondo F68, pavienių dokumentų fondo F8, rašytojo dukters Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo bei Nijolės Barniškytės-Radzevičienės asmeninio archyvo. Fotografijų ir dokumentų vaizdai pagyvinami ištraukomis iš M. Lukšio atsiminimų, dienoraščių rankraščių, dukters Nijolės Lukšytės atsiminimų, Panevėžio miesto pradinės mokyklos Nr. 1 kronikos. Šalia autentiškos archyvinės medžiagos pateikiami M. Lukšio grožinės kūrybos leidimai, kūrinių recenzijos ir bibliografija.

Parodos rengėjai nuoširdžiai dėkoja rašytojo dukrai gerb. Nijolei Lukšytei, kurios dovanotos asmeninio archyvo fotografijos ir M. Lukšio kūrybos rankraščiai praturtino parodą ir papildė bibliotekos rankraštyną.

Nuotraukoje – Motiejus Lukšys. 1987 m. Iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo.

Parodą parengė
Sigita Marcinkevičienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė