Virtuali paroda

Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Karo instruktorius Maksimas Katchė

Maksimas Katchė gimė 1879 m. lapkričio 5 d. Joniškyje. 1899 m. baigė Sankt Peterburgo pėstininkų junkerių mokyklą. 1899–1917 m. tarnavo įvairiuose Rusijos kariuomenės pulkuose. 1904–1905 m. dalyvavo Japonijos–Rusijos kare Mandžūrijoje. 1908–1911 m. Vilniaus karo mokyklos karininkas. 1910 m. pakeltas į kapitonus. 1914–1917 m. dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose su vokiečiais Lietuvoje, Lenkijoje, Gudijoje. 1917 m. balandžio 28 d. perkeltas į karininkų atsargą prie Minsko karo aps. štabo. Kilus bolševikiniam perversmui iš kariuomenės paleistas.

1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m. balandžio 16 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžio atskirojo bataliono instruktoriumi, parengė Ukmergės ir Panevėžio karinių operacijų planus. 1919 m. lapkričio 16 d. paskirtas 2 brigados vadu, o ją performavus II pėstininkų divizijos vadu. 1919 m. balandžio 16 d. – lapkričio 30 d. dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais ir bermontininkais, 1919 m. gruodžio 3 d. – 1920 m. sausio 3 d. – su bolševikais, 1920 m. sausio 3 d. – liepos 13 d. ir rugsėjo 11 d. – spalio 23 d. – su lenkais. 1920 m. kovo 1 d. suteiktas generolo laipsnis. 1920 m. liepos 13 d. paskirtas eiti Generalinio kariuomenės štabo viršininko pareigas. 1920 m. rugsėjo 11 d. paskirtas karo atstovu Suvalkų derybose su lenkais,  o spalio 7 d. kartu su kitais atstovais pasirašė Suvalkų taikos sutartį. 1920 m. spalio 23 d. paskirtas ypatingų reikalų karininku. Organizavo Aukštuosius karininkų kursus. 1921 m. gegužės 26 d. vėl paskirtas Generalinio kariuomenės štabo viršininku. 1922 m. spalio 7 d. pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno Biržuose, dirbo banke, vėliau fabriko vedėju. 1933 m. birželio 10 d. mirė Biržuose, palaidotas evangelikų liuteronų kapinėse.

M. Katchė apdovanotas Vyčio kryžiaus 4 laipsnio (1919) ir 5 laipsnio (1919) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos Lačplėsio 3 laipsnio ordinu (1925), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929); Rusijos kariuomenėje – Šv. Georgijaus 4 laipsnio, Šv. Vladimiro 4 laipsnio, Šv. Anos 2, 3 ir 4 laipsnio, Šv. Stanislovo 2 ir 3 laipsnio su kardais ordinais, Šv. Georgijaus aukso kardu.


Šaltinis: Katche Maksimas. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius, t. 5 (2005), p. 397–398.