Virtuali paroda

Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Savanorių maršas

1929 m. balandžio 15 d. „Lietuvos aidas“ rašė, kad jau sukurtas „Savanorių maršas“.  Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviai turėjo kūrinį, tapusį savotišku jų himnu. Jis skambėdavo savanorių sueigose ir kituose renginiuose. 1926 m. rugsėjo 26 d. Šaulių teatro salėje įvyko pirmasis Panevėžio apskrities Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) suvažiavimas, o Panevėžio skyriaus oficialia steigimo data laikoma 1927 m. balandžio 3 d.

Savanorių maršą sukūrė kompozitorius, dirigentas, pedagogas Vladas Paulauskas ir LKKSS narys Stasys Balčas. V. Paulauskas sukūrė muziką, S. Balčas parašė žodžius.


Vladas Paulauskas nuo 1912 m. gyveno Panevėžyje. Vargonininkavo įvairiose Panevėžio bažnyčiose ir vadovavo Panevėžio šaulių chorui. Mokytojavo Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, Lenkų gimnazijoje, Panevėžio mokytojų seminarijoje, Miškų technikų mokykloje.

Stasys Balčas – vienas garsiausių Panevėžio krašto savanorių. 1920–1923 m. Seimo narys. Seimą paleidus jis grįžo į Panevėžį, vadovavo Panevėžio ūkininkų sąjungos bankui ir aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime. Ypač jam buvo artimos Nepriklausomybės kovų, savanorių istorijos temos. Savo veikla stengėsi sutelkti savanorius, gynė jų teises. S. Balčas pradėjo aktyviai bendradarbiauti su kompozitoriumi V. Paulausku. Jų kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas ir buvo „Savanorių maršas“.

Paulauskas, Vladas. Žuvusiems kariams [Natos] : malda ; Savanorių maršas : 4 mišriems balsams / muzika V. Paulausko ; žodžiai savanorio S. Balčo. Panevėžys : Autorius, [1926]. 3, [1] p., įsk. virš. Taip pat vartojama antr.: Žuvusiems savanoriams. Skiriama Narsiems karžygiams – Lietuvos kariuomenės savanoriams.

Paulauskas, Vladas. Savanorių maršas [Natos] / muz. Vlado Paulausko ; žodžiai S. Balčo. Chicago, Ill. : „Dainavos“ ansamblis, 1953 (Cicero : J. Kreivėnas). 3, [1] p. Be virš.

Marcha de los voluntarios [Garso įrašas] / música: Vl. Paulauskas / [atlieka] Šv. Cecilijos choras.


1933 m. „Karyje“ (Nr. 16) rašoma, kad „savanoris kūrėjas ats. karo vald. Gudavičius įteikė skyriui naujai sukomponavęs „Savanorių maršą“ orkestrui. 2 šaulių būrio orkestras, p. Gudavičiaus diriguojamas, pirmą kartą pagrojo šį naują kūrinį.“

Savanoris, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas ir pedagogas Juozapas Gudavičius 1918 m. Panevėžyje su V. Paulausku įkūrė muzikos mokyklą, kuri veikė iki 1919 m. 1930–1939 m. vargonininkavo Paįstryje, steigė chorus, ugdė vargonininkus.

 


Šaltiniai:
1. Sukomponuotas naujas savanorių kūrėjų maršas. Parašas: Vikrutis // Karys. 1933, nr. 16, p. 328–329.
2. Vlado Paulausko ir Stasio Balčo sukurtas „Savanorių maršas“ / Donatas Pilkauskas // Aina.lt [interaktyvus]. 2017, spal. 28 [žiūrėta 2018 m. vasario 10 d.]. Prieiga internete: https://aina.lt/vlado-paulausko-ir-stasio-balco-sukurtas-savanoriu-marsas/