Virtuali paroda

Bibliotekos svečių knyga

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai – 100

Bibliotekos svečiai / Dvasininkai

Robertas Grigas

2016 05 20 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko kunigo Roberto Grigo poezijos knygos „Benamės svajos“ (Kaunas, 2014) sutiktuvės. Renginyje dalyvavo autorius, smuiku griežė Lijana Žiedelytė. Su dėkingumu už G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos bendruomenės meilę poezijos ir gyvenimo tiesai – linkėdamas šviesios Dievo palaimos. Kunigas Robertas Grigas2016 05 20

Jonas Juodelis

1997 05 09 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje lankėsi kunigas monsinjoras Jonas Juodelis. Esu dėkingas rašyto ir gyvo žodžio gaivintojams.Mons. dr. Jonas Juodelis1997 05 09  

Juozas Preikšas

1999 11 11 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ vyko susitikimas su JE Vyskupu Juozu Preikšu ir kunigu Antanu Saulaičiu. Visada malonu pabuvoti Jūsų mieloje pastogėje, kur dvelkia nuoširdumas ir gerumas. Telydi Jus Aukščiausiojo nuolatinė palaima. Nuoširdžiai JūsųVyskupas Juozas Preikšas1999 11 11

Antanas Saulaitis

1999 11 11 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ vyko susitikimas su JE Vyskupu Juozu Preikšu ir kunigu Antanu Saulaičiu. Mūsų pokalbiai – kai lauke jau tamsu, o Jūsų svetingai sukviesti žmonės ir Jūsų aplinka tokia šviesi, kad ir toli būnant matosi dalyvių ir vedėjų šviesios akys ir veidai. Meldžiu Jums Viešpaties […]

Vilius Sikorskas

2011 04 12 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC) pristatė naujausią savo leidinį – enciklopedinį žinyną „Bažnytinė muzika“ (Vilnius, 2011) su kompaktine plokštele. Renginyje dalyvavo JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, teologijos licenciatas, grigališkojo choralo magistras kunigas Vilius Sikorskas, enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ projekto vadovė Birutė Žalalienė, MELC Mokyklinių ir mokslinių leidinių redakcijos […]

Kazimieras Vasiliauskas

1998 06 03  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ vyko vakaras, skirtas poeto, vertėjo ir diplomato Jurgio Baltrušaičio 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvavo profesorė Viktorija Daujotytė, docentas Laimonas Tapinas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, aktorė Gražina Urbonaitė. Ir daug žioruoja iš dausųNakties bedugnėje šviesų,Bet – tik gyviems nuo jų šviesu.(J. Baltrušaitis) Mons. Kazimieras Vasiliauskas1998 […]

Lionginas Virbalas

2013 11 29  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kolektyvas susitiko su naujuoju Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu. Tegu lydi džiaugsmas dalinantis išmintimi ir gerumu. Linkiu Viešpaties palaimos visiems Bibliotekos Darbuotojams! Dėkingas už susitikimą Lionginas Virbalas SJPanevėžio vyskupija2013 11 29