Virtuali paroda

Panevėžio datos Lietuvos ir pasaulio įvykių kontekste

Georg Friedrich Händel. „Lascia ch’io pianga“  [fragm.] / solistas Philippe Jaroussky, simfoninis orkestras Konzerthausorchester Berlin, dirigentas Diego Matheuz

1727 m.

Naujajame Panevėžyje įsikūręs katalikų vienuolių pijorų ordinas miesto vakarinėje dalyje pastatė medinę Švč. Trejybės bažnyčią, prie jos įkūrė vienuolyną, įsteigė kolegiją

43-iuoju Vilniaus akademijos rektoriumi tapo Lietuvos jėzuitų provinciolas prof. Vladislovas Aleksandras Daukša

Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo I potvarkiu Hallės universiteto Teologijos fakultete pradėtas dėstyti lietuvių kalbos seminaras. Jame būsimieji Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų parapijų kunigai ir mokytojai buvo mokomi lietuvių kalbos ir rašto kultūros

1781 m.

Įkurta pirmoji vaistinė Panevėžyje

Įkurtas Vilniaus universiteto botanikos sodas

Astronomas seras Viljamas Heršelis Dvynių žvaigždyne atrado naują Saulės sistemos planetą – Uraną

1794 m.

Lietuvoje prasidėjus Tado Kosciuškos vadovaujamo Abiejų Tautų Respublikos nacionalinio išsivadavimo sukilimo kariniams veiksmams, prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinis ir valstybės veikėjas, Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis Tado Kosciuškos sukilimo dalyvių apkaltintas valstybės išdavimu ir Varšuvoje pakartas

Italijoje išsiveržė Vezuvijaus ugnikalnis, sugriovęs pietvakarinėje jo papėdėje įsikūrusį Tore del Greko miestą

1798 m.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkas Stanislovas Poniatovskis savo tėvo Kazimiero Poniatovskio jam dovanotą Panevėžį pardavė baronui Teodorui Ropui, ir, žlugus viltims atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybę, emigravo į Italiją

Gimė Adomas Mickevičius – lietuvių ir lenkų poetas, rašytojas, visuomenės veikėjas

Prancūzų invazijos į Egiptą metu Napoleono Bonaparto vadovaujami daliniai lemiamame mūšyje prie al Gizos piramidžių nugalėjo Osmanų imperijos pajėgas, užėmė Kairą ir įvedė okupacinį režimą