Motiejus Lukšys. 1987 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Motiejaus Lukšio 110-osioms gimimo metinėms

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius parengė virtualią parodą „Motiejus Lukšys: Esu laimingas, kad buvau mokytojas“ kraštiečio rašytojo ir pedagogo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Bibliotekos ekspoziciniuose stenduose veikusi paroda papildyta ir perkelta į virtualią erdvę.

Parodoje pristatomos svarbiausios Motiejaus Lukšio gyvenimo ir kūrybinės veiklos datos, autobiografija, straipsniai apie jį, fotografijos ir dokumentai iš mokytojavimo metų Panevėžyje, Biržų apskrityje ir susitikimų su buvusiais mokiniais. Supažindinama su M. Lukšio ankstyvąja grožine kūryba, spausdinta tarpukario periodinėje spaudoje, su kūrybos rankraščiais, saugomais Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje M. Lukšio fonde F68, kūrybos leidimais ir jų recenzijomis. Pateikiama M. Lukšio bibliografija (1926–2016).

Parodos rengėjai nuoširdžiai dėkoja rašytojo dukrai gerb. Nijolei Lukšytei, kurios dovanotos asmeninio archyvo fotografijos ir M. Lukšio kūrybos rankraščiai praturtino parodą ir papildė Bibliotekos rankraštyną.

Nuotraukoje – Motiejus Lukšys. 1987 m.

Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt