Virtualioje parodoje – Panevėžio apskrities tiltai

Tęsdama virtualių parodų ciklą, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė virtualią parodą „Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai“.

Paroda skelbiama pasitinkant Lietuvos Valstybės dieną – šventę, simbolizuojančią istorinį ir nacionalinį šalies vientisumą. Atkūrimo jubiliejų švenčianti valstybė tiesia tiltus tarp praeities ir ateities, tarp Lietuvos gyventojų ir tautiečių užsienyje, tarp mūsų valstybės ir viso pasaulio.

Žvelgdami į 1918 m. vasario 16 d. atkurtos Lietuvos valstybės istoriją šimtmečio atstumu, prisiminkime mus vienijančius ir vedančius į ateitį tarpukaryje statytus gelžbetoninius, betoninius, medinius tiltus, liudijančius ir įprasminančius Lietuvos istorinio vyksmo dinamiką, šiandien jau tapusius urbanistikos, architektūros, technikos, inžinerijos paveldo vertybėmis.

Lietuvos tiltų praeitis yra visos šalies istorijos pažinimo dalis, tvirtai įaugusi į šiandieninę kultūrą, išsaugojusi valstybės ir tautos savivokai svarbius kultūros paveldo elementus.

Parodoje apžvelgsime Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu (1918–1940) Panevėžio apskrityje – Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio rajonuose pastatytus vieškelių ar plentų tiltus, išlikusius iki šių dienų ir neišlikusius, bet istoriškai reikšmingus bei svarbius kultūrinio krašto tapatumo atžvilgiu, atveriančius krašto istorijos raidos pokyčius, prisiminsime jų statytojus – tiltininkus.

Besidominčius paroda kviečiame nusikelti į praėjusį laiką, sustingusį grakščiose senųjų tiltų formose, pereiti išlikusiais atstatytais tiltais, įtrauktais į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ar pažinti kuklesnius, menančius mažo tarpukario provincijos miestelio ar vietovės istoriją. Pažvelkime į šių iškilių statinių gyvavimą jų būties tęsiniais: per reikšmingą faktą, kuklią žinutę, atminties pėdsaką fotografijose.

Taip pat kviečiame prisiminti anksčiau skelbtas G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos virtualias parodas, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečiui įamžinti. Bibliotekos specialistai parengė virtualių parodų ciklą apie  Panevėžio krašte vykusias nepriklausomybės kovas, kariūnus ir karvedžius, Lietuvos valstybės kūrėjus – Nepriklausomybės akto signatarus, kilusius iš Panevėžio apskrities, Lietuvos valstybingumo ženklus – istorinį memorialinį palikimą, vienijančius ir vedančius į ateitį tarpukaryje statytus gelžbetoninius, betoninius, medinius tiltus, liudijančius ir įprasminančius Lietuvos istorinio vyksmo dinamiką.

Pažvelkite giliau į šimtmečio senumo įvykius, prisimenant sunkų ir ilgą kelią į Vasario 16-ąją, prisimenant neeilinius XX a. pradžios įvykius. Ištarkite amžinus vardus tuo keliu ėjusių žmonių, atlikusius savo reikšme ir apimtimi didelius darbus.

Šimtmečiui – virtualios parodos:
Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte
Lietuvos valstybingumo ženklai Panevėžio apskrityje: paminklai laisvei ir nepriklausomybės kovų kariams savanoriams
Atminties erdvės ir ženklai: Panevėžio krašto 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai
Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai

Pasidomėkite!

Informaciją parengė
Birutė Urbanavičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
birute.urbanaviciene@pavb.lt