Joninių šventė ant Rambyno kalno. 1932 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-249

Joninių šventė tarpukario Panevėžyje

Nuvilnijo vasarvidžio nakties burtų lydima Joninių šventė. Ar  pasveikinai Jonus, Janinas, Rasas? Ar deginai Joninių laužus? Ar spėjai ateitį iš žolynų? Ar ieškojai paparčio žiedo?

Tarpukario Lietuvoje birželio 24-oji nebuvo įteisinta kaip nedarbo diena, tačiau Joninės buvo minimos ir švenčiamos tiek pavieniui, tiek masiniuose renginiuose. Štai kaip 1934 m. Jonines šventė panevėžiečiai: „Joninių išvakarėse verslovininkai suorganizavo savo pramonės propagandos karnavalą. Karnavalas susidarė iš įvairių vežimų. „Juosta“, „Drobė“ dekoruotame vežime reklamavo savo gaminius, Potupo kepykla automobilyje vežė trijų metrų pyragą su komiškais patarnautojais, su užrašu: „Jonų žemė, Jonų ir pyragas“. „Maisto“ bekonai sėdėdami vežime ir išdidžiai valdydami arklį reklamavo palaikymą vartotojams bekonų. Šadauskų alaus bravoro vežime – didelė statinė, saugojama meškos ir lydima muzikonto su armonika. Lietuvaičių choras dekoruotame automobily. Sodžiaus bakužė su šiaudiniu stogu ir vakarušnikais. Visi jie traukė lydimi orkestrų ir dainų į Vytauto parką. Po trumpos šventės iniciatoriaus Kaminsko kalbos, prabilo miesto burmistras ir uždegė centrinį laužą. Tuo pačiu suliepsnojo ir kiti 6 laužai. Vėliau – kadrilius, dainos, bakužės vakarušnikų šposai ir šokiai…“ („Panevėžio balsas“, 1934, birž. 29, p. 2)

Mokytojas Bronislovas Žiaunys (kairėje) su kolegomis laivu grįžta iš Joninių šventės ant Rambyno kalno. 1932 m.  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos fondas F154-221Tarpukariu ypatingo masto Joninių šventė vykdavo ant Rambyno kalno (dabar Pagėgių sav.). Į šventę suplaukdavo minios žmonių iš visos Lietuvos. Vykdavo šventinės eisenos, chorų ir orkestrų pasirodymai, vaidinimai, sporto varžybos, prakalbas sakydavo to meto iškilios asmenybės. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje Vytauto ir Silvijos Vilkončių fonde F154 saugoma fotografija, kurioje užfiksuota 1932 m. vykusios Joninių šventės ant Rambyno kalno akimirka. Buvęs fotografijos savininkas mokytojas Bronislovas Žiaunys (1899–1973) fotografijos reverse užrašęs: „Čia Mažosios Lietuvos lietuviai palydi nuo Rambyno kalno Didžiosios Lietuvos ekskursantus. Nuotrauka daryta iš laivo. Rambyno kalnas randasi netoli Tilžės Mažojoj Lietuvoj, Klaipėdos krašte. Ten kasmet esti švenčiamos didelės Joninių šventės, kame suvažiuoja daug jaunimo ir šiaip žmonių“.

Kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais tarpukariu gyveno panevėžiečiai, skaitykite „Panevėžio balse“.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius