Prelatas Povilas Šidlauskas. Apie 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Prelatui Povilui Šidlauskui –130

Šiais metais minime Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus, ilgamečio Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos administratoriaus, kanauninko, prelato Povilo Šidlausko (1890–1973) 130-ąsias gimimo metines. Šiai sukakčiai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojai parengė virtualią parodą „Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias…“.

Kunigui P. Šidlauskui teko gan dažnai keisti gyvenimo ir tarnystės vietas. Daugiausia gyvenimo metų praleido Panevėžyje. Panevėžys jam buvo savas, širdžiai mieliausias.

Kviečiame pažvelgti į šios iškilios asmenybės gyvenimą ir veiklą per įamžintas akimirkas fotografijose, dokumentus, informacines žinutes tarpukario spaudoje, susipažinti su P. Šidlausko veikla katalikiškose organizacijose, kurios aktyviai veikė šalpos srityje, rūpinosi vargstančiais.

Virtualioje parodoje – ir unikalios pirmosios Berčiūnų bažnyčios statybos fotografijos. Šios bažnyčios statybos iniciatorius ir statybos komiteto pirmininkas buvo kunigas Povilas Šidlauskas.

Prelato P. Šidlausko giminaitis Kristupas Šidlauskas pateikė išsamią prelato gyvenimo ir veiklos apžvalgą, kurią publikuojame šioje parodoje. Taip pat pateiktos prelato P. Šidlausko atsiminimų ištraukos ir su P. Šidlausku Panevėžio katedros parapijoje dirbusio kunigo Augustino Liepinio atsiminimų fragmentai apie prelatą.

Virtualią parodą rasite čia.

Kviečiame apsilankyti.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius