Prelatas Povilas Šidlauskas. Apie 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias…“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

2020 m. minime Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus, ilgamečio Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos administratoriaus, kanauninko, prelato Povilo Šidlausko (1890–1973) 130-ąsias gimimo metines. Šiai sukakčiai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojai parengė virtualią parodą.

Prelato P. Šidlausko giminaitis Kristupas Šidlauskas pateikė išsamią prelato gyvenimo ir veiklos apžvalgą, kurią publikuojame šioje parodoje.

Rengiant parodą panaudoti dokumentai ir fotografijos iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo, kunigo P. Šidlausko fotografijos, kurias išsaugojo kunigo giminaičiai Virginija Urbonienė ir Kristupas Šidlauskas, fotografijos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus, taip pat fotografijos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomų asmenų fondų: Elenos Gabulaitės fondo F9, Kazimiero Paltaroko fondo F76, Vytauto Juškevičiaus fondo F82, Juozo ir Kamilijos Zaborskių fondo F153. Fotografijų ir dokumentų vaizdai papildyti informacija iš tarpukario Panevėžio periodinės spaudos ir kitų leidinių. Publikuojamos prelato P. Šidlausko atsiminimų ištraukos ir su P. Šidlausku Panevėžio katedros parapijoje dirbusio kunigo Augustino Liepinio atsiminimų fragmentai apie prelatą.

Parodos rengėjai dėkoja gerb. K. Šidlauskui, Panevėžio vyskupijos kurijai ir Panevėžio kraštotyros muziejui už suteiktą galimybę pasidalinti turima vertinga archyvine medžiaga.

Nuotraukoje – prelatas Povilas Šidlauskas. Apie 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kviečiame domėtis.

Parodą parengė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
Sigita Marcinkevičienė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Internete publikavo
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliografė
Inga Vienažindienė