Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Šeima

Povilo Šidlausko 1890 m. spalio 23 d. krikšto įrašas  Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios gimimo metrikų knygoje. Krikštijo kunigas Liudvikas Šiaučiūnas, krikštatėviai: Nikodemas Šidlauskas ir Elena, Vladislovo Požėlos (?) žmona. Kopija iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo 

Rudžių ir Šidlauskų giminė. 1-oje eilėje iš kairės 2-as Povilas Šidlauskas. 2-oje eilėje iš kairės: 4-as P. Šidlausko senelis Jurgis Rudis, 5-a motina Emilija Rudytė-Šidlauskienė. 3-ioje eilėje iš kairės: 4-as P. Šidlausko dėdė kun. Ignotas Rudis, 6-as tėvas Julijonas Šidlauskas. Apie 1902 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kanauninkas Povilas Šidlauskas su broliais. Iš kairės: Ignas, Juozas ir Povilas Šidlauskai. XX a. 6 deš. pab. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kanauninkas Povilas Šidlauskas su artimaisiais. Sėdi iš kairės: Povilas Šidlauskas, Eugenija Mačinskaitė-Šidlauskienė, Juozas Šidlauskas, Ignas Šidlauskas. Stovi iš kairės: Klemensas Virkštys, Antanas Šidlauskas (Jonas Jonaitis), Emilija Šidlauskaitė-Virkštienė, Juozas Šidlauskas, Ona Šidlauskaitė-Žigienė, Jonas Šidlauskas. XX a. 6 deš. pab. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo