Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Vikaras Tauragėje (1918–1921) ir Viduklėje (1921–1922)

Telegrama Žemaičių vyskupijos kurijos kanceliarijai, kurioje informuojama apie vikaro Povilo Šidlausko atvykimą į Tauragę. 1918.12.06. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Vaikų Pirmoji Komunija. Centre sėdi vikaras Povilas Šidlauskas. Šventės dalyviai įsiamžinę prie I-ojo pasaulinio karo metais apgriautos Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios. 1919 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Šidlauskas, Povilas. Prašymas J. E. Žemaičių vyskupui [Pranciškui Karevičiui] atleisti iš vikaro pareigų Tauragėje. Kaunas. 1921.01.04. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Šidlauskas, Povilas. Pranešimas J. E. Žemaičių vyskupui [Pranciškui Karevičiui], kad 1921 m. kovo 18 d. atvyko į Viduklę ir pradėjo eiti vikaro pareigas. 1921.03.18. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia ir varpinė. Fotogr. C. G. Lukšio. 1922 m. Viduklės Šv. Kryžiaus parapijoje 1921–1922 m. kun. Povilas Šidlauskas ėjo vikaro pareigas. Iš:https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.10151856660321976/10154390525271976/?type=3&theater