Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Mokslo ir studijų metai

Povilas Šidlauskas vaikystėje. Fotogr. B. Zatorski. Šiauliai. Apie 1900 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Povilas Šidlauskas (dešinėje) su draugu Vitebske, kur gyveno ir mokėsi globojamas dėdės kun. Ignoto Rudžio. Fotogr. S. Arciszewski. 1909 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Žemaičių kunigų seminarijos auklėtiniai Povilas Šidlauskas ir Juozas Koncevičius. Kaunas. Apie 1912 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Povilo Šidlausko įšventinimo į kunigus pažymėjimas. Petrapilis. 1916 m. Su Žemaičių vyskupijos vyskupo Pranciškaus Karevičiaus autografu ir spaudu. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Kunigas Povilas Šidlauskas – Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto absolventas. Fotoateljė „Modern“. Kaunas. 1926 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės fondas F9-1487

Kunigo Povilo Šidlausko Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto baigimo ir įgyto Kanonų teisės licenciato laipsnio diplomas. 1926 m. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas