Valteris Raskas (Vladas Rasčiauskas). Iš: Margoji žmonių planeta : prisiminimai ir kelionių reportažai / Valteris Raskas ; [literatūrinis bendraautoris Albertas Laurinčiukas]. – Čikaga-Vilnius [i.e. Vilnius] : Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė, [2001]. – P. 4 (virš.)

„Neskubėkite gyventi, skubėkite keliauti“: verslininkui, keliautojui, rašytojui, filantropui Valteriui Raskui – 120

Valteris Raskas (Vladas Rasčiauskas) gimė 1901 m. spalio 15 d. Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje (dabar Juozo Balčikonio gimnazija). 1926 m. pusiau slapta paliko Lietuvą. Iš pradžių atvyko į Kanadą, o vėliau apsigyveno JAV. Dirbo sunkiausius darbus, per savo sumanumą ir atkaklumą ilgainiui tapo žinomu verslininku, milijonieriumi. Įsteigė kelionių agentūrą „American Travel Service“. V. Raskas buvo vienas pirmųjų dar sovietmečiu pralaužęs geležinę uždangą tarp išeivijos ir okupuotos Lietuvos. Nuo 1960 m. jis ėmė vežti turistines tautiečių grupes į Lietuvą. Daug keliavo, aplankė 136 pasaulio šalis, keliolika kartų apkeliavo mūsų planetą. Savo keliones aprašė knygose „Trylika kartų aplink žemę“ (1991), „Margoji žmonių planeta“ (2001). Atgimusioje Lietuvoje V. Raskas įsijungė į labdaros veiklą – rėmė Lietuvos kultūros įstaigas, didelę savo palikimo dalį skyrė Lietuvos vaikų fondui. V. Raskas niekada nepamiršo ir gimtojo Panevėžio – ne kartą su dovanomis ir vaistais lankėsi Panevėžio vaikų globos namuose, nepamiršo jų ir savo testamente. 1991 m. V. Raskas Panevėžyje šventė savo 90-ąjį jubiliejų, gimtajame mieste buvo pristatyta jo knyga „Trylika kartų aplink žemę“.

V. Raskas mirė 1996 m. kovo 11 d. Čikagoje (JAV). 1997 m. įvykdyta paskutinė Velionio valia – palaikai palaidoti šeimos kapavietėje Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

2001 m. Lietuvos vaikų fondas įsteigė Valterio Rasko premiją už darbus nagrinėjant ir sprendžiant vaikų socialines, teisių apsaugos ir adaptacijos visuomenėje problemas bei prizą „Už kilnų poelgį vaikystei“. Pirmąja Valterio Rasko premijos laureate 2002 m. tapo rašytoja Vanda Juknaitė. Apdovanojimo iškilmės įvyko 2002 m. spalio 15 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“, minint V. Rasko 101-ąsias gimimo metines. Laureatei įteikta dailininkės keramikės Virginijos Jasiūnaitės-Juršienės sukurta skulptūrėlė „Gerumas“, laureato diplomas ir piniginė premija.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriuje saugomas Valterio Rasko (Vlado Rasčiausko) fondas F95 (51 saug. vnt., dokumentų chronologinės ribos: 1963–2000 m.), kurį sudaro V. Rasko atvirlaiškiai, šventiniai sveikinimai, rašyti iš Kanados, Brazilijos, Australijos ir kitų pasaulio šalių, adresuoti Petrui Aižinui ir buvusiai kaimynei Panevėžyje Jadvygai Kondzežauskaitei-Mikalauskienei. Fonde taip pat saugomos V. Rasko nuotraukos ir atvirukai iš jo kelionių po įvairias pasaulio šalis, kvietimas į V. Rasko 101-ųjų gimimo metinių minėjimą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“.

Kviečiame domėtis.

Galerijoje – fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriuje saugomų Valterio Rasko (Vlado Rasčiausko) fondo F95, Stasės Mikeliūnienės fondo F137, Bibliotekos fondo F22, V. Rasko parašytų knygų viršeliai.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius