Panevėžio 2-osios mergaičių gimnazijos saviveiklininkės. Centre su akordeonu Gražina Ručytė-Landsbergienė. 1946 m. Iš Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos muziejaus fondų

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale – paroda „Iš Panevėžio švietimo istorijos“

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, minėdamas Tarptautinę archyvų diena, parengė parodą „Iš Panevėžio švietimo istorijos“. Parodoje eksponuojami dokumentai, atspindintys Panevėžio švietimo raidą sovietmečiu.

Vokiečių kariuomenei pasitraukus iš Panevėžio, 1944 m. liepos 21 d. į miestą įžengė tarybinė kariuomenė. Prasidėjo sovietinė reokupacija. Tuo metu mokyklų patalpos buvo paverstos karo ligoninėmis. Švietimo darbuotojams teko didelė atsakomybė organizuoti naujus mokslo metus, kurie turėjo prasidėti rugsėjo 16 d., tačiau mokyklos darbą pradėjo spalio 2 d. Trūko patalpų, mokymo ir rašymo priemonių, baldų, mokiniams – avalynės ir šiltų drabužių. Nepaisant to, Panevėžyje veikė 10 pradinių mokyklų, 2 gimnazijos, Mergaičių bei Rusų progimnazijos, kartu kūrėsi naujos mokyklos.

Visų tuo metu dirbusių pedagogų ir mokyklų vadovų bendromis pastangomis buvo pasiekti nemaži laimėjimai: didėjo mokinių ir mokytojų skaičius, kilo mokytojų kvalifikacija, gerėjo materialinė mokyklų bazė, statėsi naujos mokyklos, plėtojamas suaugusių ir profesinis mokymas, kūrėsi užmokyklinės veiklos įstaigos, sporto mokyklos.

Dokumentai parodai atrinkti iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo fondų. Paroda parengta bendradarbiaujant su Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Panevėžio Juozo Balčikonio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijomis.

Laukiame visų, norinčių aplankyti parodą, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale (M. Valančiaus g. 3, ekspozicijų salė, I aukštas). Daugiau informacijos teirautis tel. 8 678 74 355.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo informacija