Bajorų g. ir Šeduvos g. kampas (dabar Respublikos g.). Panevėžys. XX a. pr. Fotogr. Leiba Slonimskis. Iš: www.facebook.com

Iš Zeliko Lurjė ir Morducho Koto spaustuvių istorijos

Šiemet minime dviejų Panevėžyje veikusių spaustuvių įkūrimo sukaktis. Prieš 125 metus savo veiklą pradėjo Zeliko Lurjė spaustuvė, o prieš 110 metų – Morducho Koto.

Panevėžys buvo vienas iš Lietuvos miestų, XIX amžiaus 9-ajame dešimtmetyje ir tarpukariu turėjusių kelias spaustuves. Spaustuvių steigimą Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje, skatino pramonės ir prekybos poreikiai. XIX amžiaus pabaiga laikytina spaudos leidybos pradžia Panevėžyje, kai 1880 metais buvo įkurta Naftalio Feigenzono spaustuvė, veikusi iki 1935 m. Vėliau mieste veikė Anselio Minskerio (1895–1912), Zeliko Lurjė (1898–1914), Morducho Koto (1913–1940), „Bangos“ (1931–1940), „Vilnies“ (1935–1941) spaustuvės.

1898 m. spaustuvę įkūrė panevėžietis Z. Lurjė. Iš pradžių spaustuvė veikė Žaliojoje (dabar – P. Puzino) gatvėje, vėliau – Šeduvos (dabar – Vasario 16-osios). Joje buvo spausdinama rusų, lenkų, lietuvių kalbomis. 1901 m. šioje spaustuvėje išspausdintas rusų literatūros istorijos tyrinėtojo, Vilniaus 1-osios gimnazijos mokytojo Adriano Krukovskio „Sbornik otzyvov о russkich pisateliach“ yra seniausia iš Panevėžyje išspausdintų knygų, saugomų Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Spaustuvė veikė iki 1914 metų.

1913 m. Bajorų (dabar – Respublikos) gatvėje buvusius įrengimus N. Feigenzonui pardavus savo spaustuvės darbininkui M. Kotui, šis čia įkūrė spaustuvę. M. Koto spaustuvėje buvo atliekami ne tik smulkieji poligrafijos darbai (draugijos „Daina“ Panevėžio skyriaus spektaklių programos, afišos ir kita). 1930–1933 metais čia spausdintas tautinės minties savaitraštis „Mūsų kraštas“. Iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų leidinių, išspausdintų M. Koto spaustuvėje, seniausias – Panevėžio apskrities valdybos išleistas „Kelių ir tiltų taisymo reikalu veikiančiųjų įstatymų, įsakymų ir instrukcijų rinkinys“ (1924). Pateikiame Bibliotekoje saugomų šių spaustuvių leidinių sąrašą. Kai kurie iš jų prieinami Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt.

Galkis, Petras. „Dievų“ saulės akivaizdoje žuvimas : eilės ir baladė. [S. l.], 1938 (Panevėžys : M. Koto sp.). 24 p.

Geiša : 3 veiksmų operetė : Šaulių ir „Dainos“ spektaklio programa / muzika S. Džonso ; režisierius G. Velička ; dirigentas M. Karka ; Lietuvos šaulių sąjunga. Panevėžio skyrius ; draugija „Daina“. Panevėžio skyrius. Panevėžys, s.a. (Panevėžys : M. Koto spaustuvė).

Kelių ir tiltų taisymo reikalu veikiančiųjų įstatymų, įsakymų ir instrukcijų rinkinys. Panevėžys, 1924 (Panevėžys : spausdinta M. Koto sp.).

Kornevilio varpai : 3 veiksmų, 4 paveikslų komiška opera : Panevėžio šaulių „Dainos“ skyriaus spektaklio programa / muzika Planquette ; libretas Clairville ir Gabet ; dirigentas M. Karka ; Panevėžio šaulių „Dainos“ skyrius. Panevėžys, [1926?] (Panevėžys : M. Koto spaustuvė).

Краткий географический естественно-исторический и экономический обзор Ковенской губернии / составил К. В. Бируля. Поневеж : Тип. З. А. Лурье, 1906.

Круковский, Адриан. Сборник отзывов о русских писателях. Поневеж : Типо-литография З. А. Лурье, 1901.

Паевая книжка члена Ремигольскаго общества потребителей : [Kazimiero Gabulo pajaus knygelės antraštinis lapas]. [Ramygala], 1903.03.04–1903.08.29 (Поневеж : Типография З. А. Лурье).

Rengiant informaciją naudotasi: 9-uoju Augustino Liepinio atsiminimų „Ką beprisimenu“ sąsiuviniu (Panemunis, Rokiškio r., 1967), Vytauto Merkio straipsniu „Lietuvos poligrafijos įmonės 1795–1915 m.“, publikuotu knygoje „Spauda ir spaustuvės“ (Vilnius, 1972).

Nuotraukoje – Bajorų g. ir Šeduvos g. kampas (dabar Respublikos g.). Panevėžys. XX a. pr. Fotogr. Leiba Slonimskis. Iš: www.facebook.com

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius