Panevėžio muzikos mokykla. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka

Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Europos sąjunga – Panevėžiui: projektai švietimo sričiai

Tęsiame rubriką „Europos Sąjunga – Panevėžiui“.

Atnaujinta Gamtos mokykla

Remontuojant Gamtos mokyklos pastatą atnaujinta arba pakeista: pastato stogas, fasadas, visos inžinerinės sistemos, vidaus įranga, įrengti lietaus tinklai, elektros įvadas, keltuvas ir tualetas neįgaliesiems. Rekonstruojant išsaugotas statinio architektūrinis autentiškumas, išliko nepakitusios vidaus interjero detalės: mediniai laiptai su turėklais į mansardą ir bokštelį, slenksčiai, durys, krosnies sienelė. Renovavus Gamtos mokyklą iš esmės pagerėjo ir pasikeitė edukacinės erdvės, darbuotojų darbo sąlygos. Prie mokyklos pastato nutiesti trinkelėmis grįsti takeliai, įveistas senovinių rožių veislių gėlynas.

Bendra projekto vertė per 382 tūkst. eurų, iš kurių 302 tūkst. eurų – iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšų, per 79 tūkst. eurų – Panevėžio miesto savivaldybės lėšos.

Projektas baigtas 2018 metais.

Įkurtas Panevėžio regiono STEAM centras

Panevėžyje, „Minties“ gimnazijoje, įkurtas vienas iš septynių šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrų. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis tokias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę. Centre veikia keturios specializuotos laboratorijos – chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir IT ir vienintelė šalyje dirbtinio intelekto galimybių pritaikymo, kuri įrengta atsižvelgus į išskirtinius Panevėžio regiono poreikius – kasmet didėjantį industrinių ir pramoninių robotų poreikį. Laboratorijose organizuojami formaliojo ugdymo užsiėmimai 12–19 metų moksleiviams.

Projekto įgyvendinimui panaudota per 421 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšų. Panevėžio miesto savivaldybės įsipareigojimai centrui – finansuoti, koordinuoti, viešinti įstaigos veiklą, prisidėti organizuojant renginius.

Projektas baigtas 2021 metais.

Modernizuotos Muzikos ir Dailės mokyklos

Įgyvendinant neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo projektą „Neformalaus švietimo  infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste”, buvo sutvarkyta Muzikos mokyklos koncertų salė: atliktas salės remontas, išgriautos nereikalingos pagalbinės patalpos, sumontuotos akustinės plokštės, įrengta nauja scena, apšvietimas su elektros instaliacija, vėdinimo, priešgaisrinė ir apsaugos sistema, nupirktos naujos kėdės. Dailės mokykloje įrengta fotografijos studija: atliktas patalpos remontas, įrengtas tinkamas apšvietimas, 360 laipsnių fotografavimo platforma, įsigytas makrofotografijos stalas, fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos.

Bendra projekto vertė – 172 tūkst. eurų. Iš jų beveik 141 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, 31 tūkst. eurų –  Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas baigtas 2022 metų pabaigoje.

Modernizuota „Vilties“ progimnazija

Modernizuojant „Vilties“ progimnaziją buvo sukurtos modernios, saugios ugdymo ir mokymosi erdvės: suremontuotas 31 kabinetas, biblioteka su skaitykla, aktų ir sporto salės, sutvarkyta valgykla ir koridoriai. Atsižvelgus į mokyklos ir nūdienos poreikius įsigyta įrangos ir baldų.

Siekiant kokybiškesnės įstaigos infrastruktūros iš Panevėžio miesto biudžeto skyrus papildomai lėšų (1,743 mln. eurų) buvo pakeistas stogas, apšiltinta dalis fasado, įrengtos lifto šachtos, atnaujinta šildymo sistema, vandentiekis, kanalizacija, įrengta ventiliacinė-rekuperacinė sistema, elektros sistema, įdiegtos apsaugos ir priešgaisrinė sistemos. Pastatas pritaikytas neįgaliesiems – įrengti pandusas ir liftas.

„Vilties“ progimnazijai atnaujinti skirta 2,5 mln. eurų iš Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės ir Panevėžio  miesto savivaldybės biudžetų.

Projektas baigtas 2021 metais.

Atnaujintas lopšelis-darželis „Rugelis“

Įgyvendinant lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektą suremontuotos patalpos, jas pritaikant vaikų kūrybiškumui skatinti, savireguliacijai ugdyti bei neįgaliesiems. Atlikti pastato fasado bei vidaus apdailos darbai, nupirkta baldų, ugdymo priemonių ir įvairios (kompiuterinės, neįgaliųjų, buitinės) įrangos. Įrengtas naujas logopedo kabinetas, ūkio patalpa. Įgyvendinus projektą lopšelyje-darželyje sukurtos papildomos 35 vietos vaikams.

Bendra projekto vertė – per 235 tūkst. eurų. 200 tūkst. eurų – Europos Sąjungos lėšos, daugiau kaip 17 tūkst. eurų skyrė Lietuvos valstybė ir Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas baigtas 2021 metais.

Modernizuotas regos centras „Linelis“

Regos centrą lanko regėjimo sutrikimų turintys Panevėžio vaikai. Įgyvendinant šio centro vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektą atnaujinta įstaigos infrastruktūra – pastatytas antras aukštas, atnaujintos patalpos, baldai ir įranga, už beveik 11 tūkst. eurų įrengta multisensorinė patalpa. Įrengtos 4 papildomos grupės (80 vietų) vaikams. Pastatas pritaikytas neįgaliesiems – įrengti pandusas ir liftas.

Projektui įgyvendinti skirta beveik 1 mln. eurų, kurie gauti iš Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžetų.

Projektas baigtas 2021 metais.

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės informaciją