Stasys Museum. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka

Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Europos Sąjunga – Panevėžiui: kultūros projektai

Tęsiame rubriką „Europos Sąjunga – Panevėžiui“.

Įkurtas Stasio Eidrigevičiaus menų centras „Stasys Museum“

Tai – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekta sukurti naują traukos vietą meno mylėtojams ir turistams, miesto bendruomenei suteikti daugiau veiklos galimybių.

S. Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudaro pasaulinio garso menininko mūsų kraštiečio S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat centre bus pristatomi Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

SEMC teikia šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida (S. Eidrigevičiaus kūrybos kolekcija, keičiamos vietos ir užsienio menininkų parodos, lauko ekspozicijos, mediateka – skaitmeninis archyvas, meno skaitykla, filmų peržiūros ir interneto terminalai), edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

Centrui pastatytas 4 aukštų pastatas su antstatu ir rūsiu. SEMC projektas įgyvendintas 2 etapais.

I etapu įrengta I aukšto atvira erdvė – holas su infocentru ir parduotuve-meno knygynu, sanitarinėmis, pagalbinėmis bei ūkinėmis patalpomis, kavine. II aukšte – mediateka bei pagal poreikius pritaikomos edukacinės erdvės, transformuojamos ir į konferencines, administracinės, sanitarinės patalpos. III aukšte – ekspozicijų salė su nuolatine S. Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija, sanitarinėmis patalpomis ir holu. IV aukšte – keičiamų ekspozicijų salė, sanitarinės patalpos. Stogas pritaikytas apžvalgos aikštelei, ekspozicijoms ir kameriniams renginiams. Rūsyje erdvus vestibiulis, rūbinė, sanitariniai mazgai, meno kūrinių saugykla ir archyvas, darbuotojų, ūkinės, inžinerinės, pagalbinės, sandėliavimo, dirbtuvių patalpos.

II projekto etapu įrengta: 45 vietų požeminė automobilių aikštelė, holas-galerija, konferencijų centras, aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančios ekspozicinės erdvės.

SEMC – vienas svarbiausių šio laikmečio mūsų regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu, miesto prekės ženklu.

Bendra projekto vertė – per 11 mln. eurų. Iš jų 3 mln. eurų – Europos Sąjungos, 5 mln. eurų – Lietuvos valstybės lėšos. Likusi dalis – iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto.

Projektas baigtas 2024 metais.

Atnaujinta Panevėžio dailės galerija

Projekto tikslas – didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, lankytojų srautus. Įgyvendinus projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ rekonstruotas Dailės galerijos pagrindinis pastatas, atidengta ir restauruota autentiška raudonų plytų mūro rytinė siena, atkurti čia buvę langai, apšiltintos pastato sienos ir stogas, atnaujinti inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vidaus elektros), įrengta apsaugos ir gaisrinė signalizacija, nuotolinių ryšių sistema, įgarsinimo sistema, suremontuotos vidaus I ir II aukštų ekspozicijų salės ir kt. patalpos, įrengta edukacinė klasė, atnaujinta rūbinė, holas. Galerijos erdvės pritaikytos kultūrinei bei edukacinei veiklai. Įsigyta įrangos (multimedija, keramikos dirbinių degimo krosnis), baldų.

Projekto vertė – per 1,336 mln. eurų, iš jų per 993 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, per 343 tūkst. eurų – Panevėžio miesto savivaldybės lėšos.

Projektas baigtas 2021 metais.

Modernizuotas Moigių pastatų kompleksas (Kraštotyros muziejus)

Projektu „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ siekta gerinti Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, didinti jų įvairovę. Muziejus tapo modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Atliktas pirmojo Moigių namo vidaus remontas: išgriautos nereikalingos pertvaros, pakeisti inžineriniai tinklai, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, sutvarkytos lubos, sienos, grindys, atnaujinti ir neįgaliesiems pritaikyti tualetai. Įkurta naujų, modernių ekspozicijų erdvių.

Trečiasis Moigių pastatas atnaujintas išsaugant jo, kaip kultūros paveldo objekto, vertingąsias savybes. Paaukštintas stogas, išplėstas rūsys, įrengtos papildomos patalpos. Pastate įrengtas edukacinis centras, kurį sudaro miesto kultūros, etninės kultūros ir gamtos klasės, edukacinis restauravimo centras. Nupirkta Kraštotyros muziejaus veiklai reikalingos įrangos ir baldų.

Projektui skirta per 1,198 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų, Panevėžio miesto savivaldybės indėlis – per 327 tūkst. eurų.

Projektas baigtas 2021 metais.

Įkurtas „Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba“

Skaistakalnio parke atkurta poeto, teisininko, visuomenininko Juozo Čerkeso sodyba, pastatytas naujas priestatas, atlikti sklypo sutvarkymo darbai. Įgyvendinus šį projektą Pragiedrulių sodyboje vykstanti veikla atgaivino buvusio jos šeimininko pomėgį burti įvairių profesijų žmones, keistis idėjomis. Įrengtos studijos bei erdvės: taikomosios dailės studija, teatro studija, audio-video studija, rezidencijų erdvė, bendruomeninė erdvė, bendruomeninis sodas.

Projekto tikslas – pasitelkiant kūrybiškos vietokūros metodus ir kultūrinio verslumo mokymus skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinius procesus atgaivintame kultūros paveldo objekte. Projekto tikslinės grupės – Panevėžio bendruomenė, šalies ir užsienio menininkai ir kitų profesijų žmonės. Projekto nauda – įkurta meno rezidencija prisidės prie panevėžiečių kultūrinio verslumo įgūdžių kėlimo.

Bendra projekto vertė – per 1,078 mln. eurų. Iš jų  beveik 960 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, beveik 119 tūkst. eurų – Panevėžio miesto savivaldybės lėšos.

Projektas baigtas 2024 metais.

Modernizuotas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius (Aukštaičių g. 4–2)

Biblioteka įgyvendino investicinį projektą „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2)”. Projekto tikslas – pagerinti bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir įvairovę.

Įgyvendinus projektą atnaujintos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpos, įsigyta kultūrinėms, edukacinėms veikloms būtina įranga ir baldai, padidinta teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas ir įvairovė. Sukurta patraukli, funkcionali bei pritaikyta vaikams ir jaunimui erdvė, kurioje jie gali ne tik pasiimti knygas, bet rasti ir daugiau galimybių gilinti savo žinias, leisti laisvalaikį, kurti. Tai leido pritraukti didesnį lankytojų skaičių, organizuoti naujų edukacinių programų, daugiau renginių, kompiuterinio raštingumo mokymų, seminarų pedagogams.

Projektui įgyvendinti skirta per 1,3 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas baigtas 2024 metais

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informaciją