Socialinių būstų pastatas Panevėžyje. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka

Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Europos Sąjunga – Panevėžiui: projektai socialinės srities problemoms spręsti

Projektų socialinės srities problemoms spręsti apžvalga baigiame rubriką „Europos Sąjunga – Panevėžiui“.

Kapitališkai suremontuotame pastate (Aldonos g. 12) įrengti socialiniai būstai

Projekto tikslas – išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę nuomotis socialinį būstą.

Įgyvendinant projektą kapitališkai suremontuotas pastatas – buvęs bendrabutis Aldonos g. 12: apšiltintos sienos, suremontuotas ir apšiltintas stogas, vietoje buvusios vienos laiptinės įrengtos trys, panaikinta pastato koridorinė sistema ir patalpos perplanuotos į butus, atlikta visų patalpų apdaila, pakeisti langai, suremontuotas rūsys, sumontuotos butų, pagalbinių patalpų durys, įėjimų į pastatą durys įrengtos su kodinėmis spynomis, įrengti elektros, elektroninių ryšių, dujotiekio, šildymo, vėdinimo, karšto, šalto vandens, nuotekų tinklai, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos, sumontuotos 6 vaizdo stebėjimo kameros. Atlikti teritorijos sutvarkymo darbai – įrengta vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelės, prie kiekvienos laiptinės įrengti dviračių stovai, įrengta žalioji zona, mažosios architektūros elementai, pasodinti medeliai bei želdiniai.

Pastate įkurtas 71 socialinis būstas – 52 butai vieno kambario, 15 butų – dviejų kambarių ir 4 butai – keturių kambarių. Kiekvienam butui nupirktos dujinės viryklės su orkaitėmis. Pastatas pritaikytas neįgaliesiems – įrengtas keltuvas, prie kiekvienos laiptinės įrengti pandusai, pirmajame aukšte įrengti 4 butai žmonėms su negalia. Socialiniuose butuose apgyvendintos jaunos šeimos, be tėvų globos likę asmenys, 3 ir daugiau vaikų auginančios šeimos, neįgalieji, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės.

Bendra projekto vertė – 3,208 mln. eurų, iš jų 1,773 mln. eurų – Europos Sąjungos lėšos, 1,435 mln. eurų – Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projektas baigtas 2022 metais.

Skirtas finansavimas Atviro jaunimo centro veikloms vystyti

Panevėžio miesto savivaldybė bendru su Kuldygos (Latvija) savivaldybe projektu „Jaunimo, vaikų socialinė įtrauktis ir įgalinimas per socialinių paslaugų bei laisvalaikio veiklų efektyvumą Kuldigoje ir Panevėžyje“ numatė jaunuoliams suteikti daugiau veiklos ir kūrybinių galimybių. Įgyvendinant projektą Panevėžio atviram jaunimo centrui nupirkta meninės raiškos priemonių: molbertai, dažai, molis, popierius, teptukai, pieštukai, molio krosnelė. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui nupirkta sporto priemonių ir įrangos: skvošo rakečių, kamuoliukų, stalo teniso stalas ir inventorius, smiginis, futbolo kamuolių. Įsigyta virtuvės įrangos: orkaitė, kaitlentė, šaldytuvas, stalo įrankių, indų. Nupirkta 10 kompiuterių. Surengta vasaros stovykla jaunuoliams „Cool-dig“.

Panevėžyje ir Kuldygoje vyko kūrybinės dirbtuvės.

Bendras projekto finansavimas Panevėžiui – beveik 75 tūkst. eurų. Iš jų 63 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, po 5,6 tūkst. eurų – Lietuvos valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas baigtas 2019 metais.

Įvykdyta Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra

Įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“ siekta sukurti sąlygas, reikalingas efektyviau pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. A. Bandzos socialinių paslaugų namams nupirktas gyvenamasis namas, skirtas gyventi aštuoniems vaikams. Jis pritaikytas neįgaliesiems. VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre (M. Tiškevičiaus g. 15) atliktas patalpų remontas. Nupirkta įranga – televizorius, kėdės, stalai, virtuvės baldai ir įranga, biliardo ir stalo teniso stalai, gimnastikos sienelė. Atliktas Socialinių paslaugų centro buto, (Klaipėdos g. 104-49), remontas, nupirkti baldai, kompiuteriai ir kita įranga. Butas pritaikytas apgyvendinti šešis vaikus.

Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžetų lėšų. ES fondų lėšos sudarė per 244 tūkst. eurų.

Projektas baigtas 2022 metais.

Įkurti bendruomeniniai šeimos namai

Siekdama Panevėžio miesto šeimoms sudaryti galimybes gauti kokybiškas kompleksines paslaugas, užtikrinti didesnį jų prieinamumą, pagalbą šeimoms įveikiant sunkumus ir krizes Panevėžio miesto savivaldybė, įgyvendino projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai” ir šiuos namus įkūrė adresu Marijonų g. 24. Projekto partneris – Šv. Juozapo globos namai. Juose „vieno langelio“ principu šeimos konsultuojamos, informuojamos, registruojamos į įvairias veiklas. Vyksta pozityvios tėvystės mokymai (grupiniai užsiėmimai), teikiama psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, dailės, muzikos, šokio ir judesio terapijos seansai, mediacija), sociokultūrinės paslaugos (paskaitos, paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, stovyklos, renginiai, paauglių grupės „Pažink save, „Bendravimas be pykčio“, „Gyvenk atsakingai“). Sukurta interneto svetainė www.panevezioseimai.lt.

Projektui skirta 619 tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų.

Projektas baigtas 2022 metais.

Projektas „Kūrybos užuovėja“ Panevėžio nakvynės namų gyventojams

Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendino pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“. Projekto tikslas – skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat, pristatant visuomenei parodą su projekto dalyvių meniniais darbais, mažinti šios grupės socialinę atskirtį bei neigiamą visuomenės požiūrį.

Su Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojais buvo atliktos veiklos: grupinės dailės terapijos užsiėmimai, vykę įvairiose miesto kultūrinėse erdvėse – nakvynės namuose, Dailės galerijoje, Fotografijos galerijoje, Kraštotyros muziejuje. Baigiamajame visų projekto dalyvių kūrybiniame užsiėmime Nakvynės namuose pasidalinta patirtimi, įspūdžiais, pasiekimais, įvyko baigiamosios bendros kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvių metu 12 projekto dalyvių kartu su nakvynės namų darbuotojomis specialia technika dekoravo 16 marškinėlių, kurie viešai eksponuoti parodoje teatro „Menas“ vestibiulyje.

Projektas „Kūrybos užuovėja“ – itin sėkmingo įgyvendinto projekto pavyzdys, kuomet bendradarbiavimas su vizualiojo meno terapeutu suteikė nakvynės namų gyventojams vilties ir paskatino juos imtis gyvenimą keičiančių veiksmų.

Projektui skirta iki 10 tūkst. eurų Europos Sąjungos dotacija.

Projektas baigtas 2022 metais.

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės informaciją