4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinio „Senolių takais“ viršelis

4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinys „Senolių takais“

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įprasta kiekvienam kariniam daliniui turėti savo spaudos leidinius. Jie atliko svarbų vaidmenį auklėjant jaunimą ir propaguojant pasiaukojamo krašto gynimo idėjas. Savo leidinį turėjo ir 4-asis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas.

„Senolių takais“ – neperiodinis 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinys. Pirmasis jo numeris išėjo 1926 m. gegužės 19 d. – Mindaugo pulko šventės dieną. Trečiajame leidinio puslapyje išspausdinta pulko daina. 4 ir 5 puslapiuose aprašoma pulko kovų istorija. Pirmąjį numerį spausdino „Švyturio“ bendrovės spaustuvė, leidėjas – Švietimo komisija. Antrasis numeris išėjo 1927 m., taip pat gegužės 19 d. Pirmajame puslapyje išspausdintas piešinys – Naugarduko pilies griuvėsiai. Pateikiama informacija, kad tai buvusi Lietuvos karaliaus Mindaugo pilis. Šiame numeryje išsamiai aprašoma 1919 m. Panevėžio išvadavimo operacija. Išspausdinta ir garsiojo panevėžiečio savanorio Igno Taruškos patekimo į Raudonosios armijos nelaisvę ir pabėgimo iš jos istorija.

Trečiasis numeris išleistas 1928 m. gegužės 19 d. Pirmajame puslapyje išspausdinta Lietuvos prezidento Antano Smetonos fotografija. Plačiai aprašoma pulkui įteikta Vyties Kryžiaus ordino vėliava. Išspausdinta vėliavos fotografija, taip pat 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko vadų Jono Variakojo ir generolo Prano Tamašausko fotografijos. Generolas P. Tamašauskas nusifotografavęs ir su 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko sportininkais. Leidinyje pateikiamas visų pulko karių ir karininkų, apdovanotų Vyčio Kryžiaus ordinais, sąrašas. 1929 m. buvo minima Panevėžio išvadavimo 10 metų sukaktis. Mūšius dėl Panevėžio išvadavimo aprašė Stepas Dykūnas. Šiame numeryje išspausdinta unikali istorinė fotografija: prezidentas Antanas Smetona įteikia pulkui Vyties Kryžiaus ordino vėliavą. Taip pat trečiajame numeryje publikuojami Panevėžio miesto burmistro Tado Chodakausko atsiminimai apie karinės komendantūros kūrimąsi Panevėžio mieste 1919 metais.

Ketvirtasis leidinio „Senolių takais“ numeris buvo paskutinis. Jis savo apimtimi didžiausias – 28 puslapiai. Daugiau leidinio numerių neišleista.

Iliustracijoje – 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinio „Senolių takais“ viršelis.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas