1. 1990 m. liepos 4 d. atkurtas „Panevėžio balsas“

Atkurtas „Panevėžio balsas“

1990 m. liepos 4 d. atkurta pirmojo lietuviško Panevėžio laikraščio „Panevėžio balsas“ leidyba. Sovietmetyje ėjusio „Panevėžio tiesos“ laikraščio pavadinimas pakeistas į „Panevėžio balsą“. Šiuo pavadinimu laikraštis ėjo 1924–1935 metais.

Tai buvo padaryta laikraščio skaitytojų valia. Rinktis jie galėjo iš redakcijos pateiktų penkių pavadinimų: „Panevėžio balsas“, „Panevėžys šiandien“, „Panevėžys“, „Aukštaičių kraštas“ ir „Panevėžio tiesa“. Atsiųstose anketose daugelis skaitytojų pasisakė už „Panevėžio balsą“. Būta dar siūlymų laikraštį pavadinti „Nevėžio krantai“, „Aukštaitis“ ar atstatyti prieš karą ėjusio „Panevėžio garso“ pavadinimą.

Pradžioje „Panevėžio balso“ leidėja buvo Laikraščių ir žurnalų susivienijimas „Periodika“. 1991 m. laikraščio steigėja ir leidėja tapo Panevėžio miesto taryba. Po reorganizacijos ilgametis laikraščio redaktorius Vladas Kalvėnas buvo atleistas. Tais pačiais metais jis įsteigė ir redagavo savaitraštį „Panevėžio savaitė“.

1994 m. „Panevėžio balsas“ buvo privatizuotas. Toliau jį leido susikūrusi uždara akcinė bendrovė „Panevėžio balsas“. Iki 2003 m. laikraščio redaktoriais buvo Arnoldas Simėnas, Jonas Sabalys, Bronislovas Matelis, Vytautas Tavoras.

2003 m. pabaigoje bendrovės „Panevėžio balsas“ ir laikraščio savininkais tapo AB „Ekranas“ generalinis direktorius Eimutis Žvybas ir grupė jo partnerių. Vėliau laikraštį leidusi bendrovė, kaip ir „Ekranas“, bankrutavo, o „Panevėžio balso“ laikraštis, prislėgtas finansinių sunkumų, ėjo iš vienų rankų į kitas.

2. „Panevėžio balsas“ 2008–2009 m.2007 m. „Panevėžio balsą“ perpirko JAV kapitalo bendrovė „ALRO media“. 2009 m. gegužės mėnesį prekių ženklą „Panevėžio balsas“ ir laikraščio leidybos teises įsigijo Darius Gudelis. Leido UAB „Panevėžio dienraštis“.

„Panevėžio balso“ ir „Sekundės“ laikraščių savininkais tapus Neriui Gasparavičiui ir Ovidijui Lukošiui, šiuos laikraščius leidusios bendrovės „Panevėžio dienraštis“ ir „Sekundės redakcija“ 2013 m. pradžioje buvo prijungtos prie ON Media, UAB. Ši bendrovė, tapusi abiejų laikraščių leidėja, redakcijas sujungė ir 2013 m. balandžio 8 d. „Panevėžio balsą“ pavertė savaitraščiu, išeinančiu pirmadieniais.

1990 m. „Panevėžio tiesos“ pavadinimą pakeitus į „Panevėžio balsą“, dar kurį laiką jo leidybos pradžia buvo nurodoma „Panevėžio tiesos“. Vėliau apie leidybos metus nieko nebuvo pateikiama. Užrašas, kad laikraštis leidžiamas nuo 1924 m. vasario 16 d. atsirado tik 1997 metais, kai buvo pakeista laikraščio vinjetė.

Nuotraukos:
1. 1990 m. liepos 4 d. atkurtas „Panevėžio balsas“. Iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondų.
2. „Panevėžio balsas“ 2008–2009 m.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas