1. Bronislovo Zalenso dekoratyvinė skulptūra „Poilsis“ šiandien. L. Kaziukonio nuotrauka

Atsidūrė užribyje

Tai dekoratyvinė skulptūra „Poilsis“, sukurta nuo Pasvalio kilusio skulptoriaus Bronislovo Zalenso ir stovėjusi prie fontano prekybos centro „Panevėžio bičiulis“ kiemelyje. Po nesenos rekonstrukcijos kiemelį pavertus automobilių stovėjimo aikštele, skulptūra perkelta į aikštelės pakraštį.

Ši dekoratyvinė skulptūra yra bene pirmoji pastatyta sovietmečiu Panevėžyje. Duomenų apie jos pastatymą yra nedaug. Tiksliai netgi nežinomas jos pavadinimas. Kai kur ji vadinama ne „Poilsis“, o „Pabaigtuvių vainikas“. Skulptūrėlę prieš beveik pusę amžiaus sukūręs Bronislovas Zalensas šių dienų nesulaukė ir ko nors daugiau pasiklausti nėra.

Panevėžio apskrities archyvo dokumentai liudija, kad Panevėžio miesto vykdomasis komitetas dar 1967 m. kreipėsi į Valstybinį statybos reikalų komitetą dėl leidimo pastatyti dekoratyvinę skulptūrą prie P. Rotomskio (dabar Marijonų) gatvėje esančio prekybos centro. Rašte nurodoma, kad ten šalia esančio fontano įrengta plokštė, kur turėtų būti pastatyta dekoratyvinė skulptūra. Ji pagyvintų aplinką ir leistų pilnai užbaigti prekybos centro ansamblį taip, kaip buvo numatyta projekte.

Iš Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomų Kauno „Dailės“ kombinato meno tarybos posėdžių protokolų matyti, kad Panevėžio miesto prekybos centro aikštelės prie P. Rotomskio gatvės apipavidalinimui 1968 m. gegužės 6 d. buvo svarstytas skulptoriaus Bernardo Bučo pateiktas dekoratyvinio skulptūrinio ansamblio „Šeimininkė“ (moters figūra su bareljefine sienele) eskizas-maketas. Jį įvykdyti buvo planuojama akmenyje arba mozaikoje. Deja, šis Bernardo Bučo pasiūlymas kombinato meno tarybos buvo nepriimtas.

2. Skulptūra „Poilsis“ prekybos centro „Panevėžio bičiulis“ kiemelyje anksčiau. Nuotrauka iš A. Gylio fotoalbumo „Panevėžys ir panevėžiečiai“ (2003)Kada ir kaip šio prekybos centro kiemelyje prie fontano buvo pastatyta Bronislovo Zalenso dekoratyvinė skulptūra „Poilsis“, duomenų rasti archyvuose nepavyko. Liko neišsiaiškinti skulptūros sukūrimo metai ir tikrasis jos pavadinimas. Manoma, kad tiek ši, tiek ir kita Bronislovo Zalenso dekoratyvinė skulptūra „Svajonė“ Respublikos g. skvere prie „Žaliosios“ kavinės, buvo pastatyta tais pačiais 1970 metais.

Sovietmetyje pastatyta skulptūrėlė „Poilsis“ spaudoje prisiminta, kai prekybos centro „Panevėžio bičiulis“ direktorius Jonas Gvazdauskas 2001 m. atnaujino kiemelyje esantį fontaną. Darius Skirkevičius 2001 m. liepos 30 d. „Panevėžio balse“ rašė, kad apie prie fontano pastatytą skulptūrėlę niekas iš miesto kultūros įstaigų ar kultūrininkų nieko negalėjo pasakyti. Vienintelis, kas suteikė informacijos apie jos autorių, tai dizaineris Vidas Žigas. Šiandien, kai visur įsigalėjęs vartotojiškas požiūris, gerai nors, kad ši skulptūrėlė čia išliko.

Nuotraukos:
1. Bronislovo Zalenso dekoratyvinė skulptūra „Poilsis“ šiandien. L. Kaziukonio nuotrauka.
2. Skulptūra „Poilsis“ prekybos centro „Panevėžio bičiulis“ kiemelyje anksčiau. Iš A. Gylio fotoalbumo „Panevėžys ir panevėžiečiai“ (2003).

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas