1. Blaivybės ir atgimimo kryžius Panevėžyje, Marijonų g. parke

Blaivybės ir atgimimo kryžius

Pastatytas 1990 metais, kai Panevėžyje birželio 9 d. buvo pasitiktas M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio iš Vilniaus į Kryžių kalną nešamas kryžius. Panevėžiečių pastatytą kryžių sukūrė kunigas Algis Neverauskas, Gediminas Vasiliauskas ir Erikas Urbonavičius.

Tuomet tautinio atgimimo metais kryžius buvo pastatytas Vilniaus g. skvere. Bet vėliau jam čia vietos neliko. Sklypas, kur kryžius stovėjo, buvo grąžintas buvusiems savininkams.

Žmonės, jame pasistatę gyvenamąjį namą, kryžių paprašė iškelti. Kol miesto savivaldybė ir dvasininkija ilgai jam ieškojo naujos vietos, kryžius 1997 m. rudenį paslaptingai dingo. Buvo aiškinama, kad jį nežinomi asmenys išvežė į Kryžių kalną.

Šį skandalingą įvykį aprašius „Panevėžio balsui“, sujudo visuomenė. Kryžiaus autorius Erikas Urbonavičius ėmėsi išvežto kryžiaus paieškos ir jį surado Biržuose. Nukeltą kryžių buvo priglaudęs vietos klebonas.

Panevėžio miesto valdžios pareikalauta atgimstančios Lietuvos garbei pastatytą kryžių grąžinti. Komunalinio ūkio skyrius kryžių iš Biržų parvežė 1997 m. lapkričio 12 d.

2. Kryžiaus atstatymas Marijonų g. parke. Nuotrauka iš laikraščio „Panevėžio balsas“, 1998 m. gegužės 11 d.Nauja vieta jam parinkta Marijonų g. parke. Aplinkiniai gyventojai pasakojo, kad čia dažnai vedžiojami šunys bei renkasi girtuokliai. Bet nuspręsta blogiui nenusileisti.

Numatyta kryžių iškilmingai atstatyti pavasarį. Iki tol jį reikėjo restauruoti bei jam parinktą vietą sutvarkyti. Atnaujintas blaivybės ir atgimimo kryžius atstatytas 1998 m. gegužės 10 d.

Tą dieną, kaip ir 1990 metais, po Šv. Mišių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje kryžius buvo išneštas į nuolatinę savo vietą. Tik šį kartą procesija pasuko ne Vilniaus, bet Marijonų g. link.

Prie atstatyto kryžiaus kalbėjęs jo sumanytojas kunigas Algis Neverauskas linkėjo, kad šis jau antrą kartą statomas kryžius daugiau nebūtų verčiamas, bet nuolat liudytų mūsų prisikėlimą.

Kiti kalbėtojai reikalavo, kad tie valdininkai, dėl kurių abejingumo panevėžiečių atminimo ir tikėjimo simbolis buvo išvežtas, atsiprašytų. Pastatytas, kad nepritrūktumėm stiprybės, o valdininkai jos pritrūko.

Ant atstatyto kryžiaus užrašas: „Viešpatie, prikelk Lietuvą blaivumui ir laisvei 1990“.

Nuotraukos:
1. Blaivybės ir atgimimo kryžius Panevėžyje, Marijonų g. parke.
2. Kryžiaus atstatymas Marijonų g. parke. Iš laikraščio „Panevėžio balsas“, 1998 m. gegužės 11 d.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas