Senvagė

Iš Senvagės sutvarkymo projektinių pasiūlymų

Panevėžys be Nevėžio ir gražiai sutvarkytos Senvagės neįsivaizduojamas. Ji jau daug metų yra miesto puošmena ir mėgstamiausia panevėžiečių poilsio vieta. Tačiau iki šiol apie Senvagės sutvarkymą ir jos istoriją nėra parašyta net menkiausio straipsnio.

O ten, kur ji aprašoma, randame vieną ir tą pačią iš Mariaus Glinsko knygelės „Panevėžys. Mažasis vadovas“ (1993) paimtą informaciją: „Ilgus amžius patvindamas Nevėžis plovė ir graužė kairįjį krantą. Dar 1928 m. miestiečiams buvo liepta supilti pylimą, kad Nevėžis nebeardytų šio kranto. Tačiau dvišakė upė miesto nepuošė. 1972 m. imtasi rekonstrukcijos.“

Kada buvo supiltas pylimas ir upės vaga ištiesinta iš šios informacijos neaišku. 1934 m. Panevėžio miesto istoriniame žemėlapyje, kuris skelbiamas Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje panevezys.lt, Nevėžį matome tekantį dar sena vaga. Žinių apie iškastą naują vagą randame tik 1939 m.

Tuo metu ėjęs „Panevėžio garsas“ 1939 m. rugsėjo 14 d. rašė, kad praėjusią savaitę Nevėžio srovė nuo Laisvės tilto iki apskrities ligoninės nukreipta nauja vaga, kuri šiemet buvo prakasta per Smėlynės aikštę viešųjų darbų fondo ištekliais. Senąją vagą užlyginus, susidariusioje nemažoje aikštėje galima bus įrengti gražų miesto parką, kurio taip reikia sparčiai augančiam Panevėžiui.

Taigi, iki šiol turėtą informaciją apie pylimo įrengimą 1928 metais, reikia patikslinti, kad jis iš tikrųjų buvo supiltas 1939 m. Kai Nevėžis buvo nukreiptas nauja vaga, tuo metu ir susidarė senvagė. Tarpukario nepriklausomybės metais jos sutvarkyti nespėta.

Sovietmetyje dar kelis dešimtmečius po karo Nevėžio senvagė nebuvo tvarkoma. Per tą laiką ji apaugo žolėmis, krūmokšniais, baigė užpelkėti. 1967 m. parengtas miesto centro detalaus išplanavimo projektas ir senvagę numatyta sutvarkyti. Jai net norėta duoti skambų vardą, bet vėliau nuspręsta ją Senvage taip ir vadinti.

Pradžioje pietinėje jos pusėje buvo planuojama įrengti atvirą plaukymo baseiną su bokštu šuoliams ir tribūnomis šlaite. Be jo dar buvo numatyta įrengti pliuškenimosi baseiną vaikams, 4 teniso kortus, pastatyti kavinę-barą. Bet vėliau tikslinant Senvagės sutvarkymo projektavimo užduotį, šių idėjų atsisakyta.

Galutinė projektavimo užduotis patvirtinta 1969 m. Senvagės rekonstrukcijos ir sutvarkymo projekte, kurį rengė Pramoninės statybos projektavimo institutas, numatyta sutvarkyti krantines, įrengti 3 hektarų vandens telkinį su sala ir trykštančiu fontanu. Suprojektuoti pasivaikščiojimo takai, poilsio aikštelės, numatytos vietos dekoratyvinėms skulptūroms.

Tuo pačiu metu rengiant Lenino (dabar Laisvės) aikštės rekonstrukcijos projektą, norėta aikštę susieti su Senvage ir šioje vietoje stovinčius pastatus nugriauti. Atsivėrus vaizdui į Senvagę, aikštėje prie gatvės numatyta pastatyti paminklą Leninui ir jo papėdėje įrengti tribūną. Paminklas buvo pastatytas, bet kita liko kaip buvę. Štai tokie dar gerai neišžvalgyti Panevėžio praeities klodai.

Nuotraukos:
1. Naujoji Nevėžio vaga. Iš www.facebook.com.
2. Senvagė apie 1972 m. Iš www.epaveldas.lt.
3. Senvagės tvarkymo darbai. Iš www.miestai.net.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas