Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastatas tarpukaryje. Nuotrauka iš internetinio žiniaraščio www.miestai.net

Ką laikyti mokyklos istorijos pradžia?

Su šia problema susidūrė kiekviena senesnė mokykla ir ją sprendė įvairiai. Panagrinėkime Panevėžio mokyklų atvejį.

Panevėžio kolegija. Įsteigta 2002 metais, sujungus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą. Šių mokyklų bazėje susikūrusi aukštoji neuniversitetinė mokykla savo priešistorę sieja su 1727 m. Panevėžyje įkurta pijorų kolegija. Tokios priešistorės argumentai: tas pats pavadinimas ir vieta, kurioje kuriama kolegijos dabartis.

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija. Savo ištakas sieja su berniukų vidurinio mokymo pradžia ir pijorų kolegijos įsteigimu 1727 m. Sovietmetyje Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos istoriją su berniukų mokymu susiejo ir mokyklos įkūrimo datą nustatė istorikė Ona Maksimaitienė. Ankstesnė gimnazijos pirmtakė 1-oji vidurinė mokykla savo istorijos pradžia laikė realinės mokyklos įsteigimą ir jos rūmų pastatymą 1884 m. Tarpukaryje veikusios valstybinės berniukų gimnazijos dokumentuose įkūrimo data nurodoma 1915 m. spalio 1 d.

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Savo ištakas sieja su mergaičių vidurinio mokymo pradžia ir keturklasės Marijos mergaičių mokyklos įsteigimu 1905 m. Gimnazijos pirmtakės 2-osios vidurinės mokyklos istoriją su mergaičių mokymu susiejo ir mokyklos įkūrimo datą nustatė taipogi istorikė Ona Maksimaitienė. 1935–1957 m. ji mokytojavo Panevėžyje, vėliau dirbo Lietuvos istorijos institute. Tarpukaryje veikusi valstybinė mergaičių gimnazija į 2-ąją vidurinę mokyklą pervadinta 1949 m.

Panevėžio 5-oji gimnazija. Išaugo iš tarpukaryje veikusios 1-osios pradinės mokyklos. Atidaryta ji buvo 1918 m. sausio 1 d. ir ši data laikoma gimnazijos istorijos pradžia.

Panevėžio Senvagės progimnazija. Tiksli įkūrimo data nepateikiama. Mokyklos istorijos pradžia siejama su 1940 m. 2-ajai pradinei mokyklai pastatytais moderniais 3 aukštų rūmais.

Panevėžio pradinė mokykla. Tiksli įkūrimo data taip pat nenustatyta ir mokyklos istorijos pradžia siejama su 1935 m. 3-ajai pradinei mokyklai pastatytu pastatu.

Išvados. Senvagės progimnazijos ir pradinės mokyklos įkūrimo datos dar turėtų būti tikslinamos. Iki naujų rūmų pastatymo 2-ajai ir 3-ajai pradinėms mokykloms, jos jau veikė nuomojamuose pastatuose. Dėl 5-osios gimnazijos įkūrimo datos jokių abejonių nėra.

Juozo Balčikonio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų įkūrimo datų nustatymas, siejant jas su berniukų ir mergaičių vidurinio mokymo pradžia, kelia tam tikrų abejonių. Toks nustatymo principas yra dirbtinas ir tiko įkūrimo datai pasendinti. Abi šios gimnazijos išaugo iš 1915 m. spalio 1 d. Panevėžyje įkurtos lietuviškos gimnazijos ir tęsia josios tradicijas.

Dar didesnę abejonę kelia Panevėžio kolegijos priešistorės susiejimas su 1727 m. įsteigta pijorų kolegija. Ne ji, bet 2002 m. susijungusios trys aukštesniosios mokyklos yra kolegijos ištakos.

Nuotraukoje – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastatas tarpukaryje.

Nuotrauka iš internetinio žiniaraščio www.miestai.net.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas