1. KTU Panevėžio fakulteto studentų piketas prieš Panevėžio miesto tarybos priimtą sprendimą nesteigti kolegijos. 1992 m. kovo 30 d. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Keletas štrichų protesto prieš menonitų koledžą tema

Šiandien apie šį Panevėžio istorijoje prieš ketvirtį amžiaus vykusį lemtingą įvykį žinoma nedaug. Ir tai tik iš pasakojimų ir spaudos. Kol su šiuo įvykiu susiję dokumentai išblaškyti po įvairius archyvus ir tyrinėtojų jie nėra surinkti, apžvelkime tai, ką šiuo metu pavyko rasti.

Panevėžio tikinčiųjų prašymas miesto merui Stanislovui Mačiuliui

Prašymas buvo surašytas 1992 m. sausio 23 d. ir atsiųstas Panevėžio miesto merui. Tuo metu Panevėžio miesto taryba dar nebuvo apsisprendusi ką daryti su Kanados ir Lietuvos krikščioniškojo labdaros fondų pasiūlymu steigti Panevėžyje Laisvųjų menų kolegiją. Ji turėjo susidėti iš dviejų fakultetų ir studentai juose mokomi užsienio kalbų ir taikomosios dailės. Steigiamai kolegijai būtų buvę panaudoti specialiosios mokyklos ir jos bendrabučio patalpos Kranto gatvėje. Pirmaisiais metais buvo planuojama priimti apie 200 abiturientų. Kolegijos studentus būtų mokę iš užsienio atvykę dėstytojai. Atsiliepus į Vyriausybės kvietimą suteikti Lietuvos švietimo ir mokslo sistemai pagalbą, buvo norėta įnešti naują mokymo stilių, praplėsti akademinių galimybių ribas.

Kadangi kuriama Laisvųjų menų kolegija turėjo būti finansuojama iš protestantiškų labdaros fondų lėšų, katalikų dvasininkija, įžvelgusi pavojų katalikų bendruomenei, tarp tikinčiųjų sukėlė pasipriešinimą. Šis pasipriešinimas kilo dar 1991 m. vasarą, kai Panevėžio miesto valdybos sprendimui steigti Panevėžyje krikščioniškąją kolegiją dar pritarė Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komisija. Mūsų katalikų bažnyčios paraginti, tikintieji pradėjo rengti piketus bei rinkti parašus. Buvo manoma, kad kitatikiai koledžo dėstytojai menonitai suklaidins jaunus žmones, iškreips jų sąmonę ir tai sukels nesantaiką.

Plėtojant Panevėžyje kuriamos krikščioniškosios kolegijos koncepciją, buvo nustatyta, kad ji nebus uždaro tipo ir buvo pavadinta Laisvųjų menų kolegija. Tačiau protestuojančių prieš ją ir toliau ji buvo vadinama menonitų koledžu. Daug kliuvo kolegijos idėją į Panevėžį atvežusiam Kanados baldų magnatui ir filantropui Artui Deferui. Koks buvo prieš kolegiją protestavusiųjų vaizduotėje sukurtas baubas gerai atspindi Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale rastas Panevėžio tikinčiųjų prašymas miesto merui. Ant sąsiuvinio lapo surašyto prašymo tekstas toks:

Panevėžio miesto Merui Mačiuliui

  1. Mes Panevėžio miesto tikintieji prašome išklausyti mūsų svarbaus prašymo ir padėti mums…
  2. Mes prašome nepriimti Arturo De Fero į Panevėžio miestą. Mums nereikia jo koledžo nei jo „Meškos“ paslaugų. Mums nereikalinga anglų kalba, mums reikia geriau išmokti Lietuvių kalbą, nes per 50 metų užmiršome…
  3. Mes tikintieji praeitais metais daug parašų surinkome, visi Panevėžio žmonės išreiškė ir pasakė savo mintis, visi pasakėme ne, ne Nenorime…Tie parašai ir šiemet galioja, o kur jie dingo!..
  4. Arturas De Feras braunasi į Lietuvą su misija, jam ne tiek koledžas rūpi, kiek nori savo tikėjimą išplatinti. Jis yra protestantų tikėjimo dvasiškis. Jo „Meškos“ paslaugos apgaulingos…
  5. Visi kunigai ir mes tikintieji sakome ne, ne Nereikia mums to protestanto De Fero. Mes rinksimės į piketą; Meras be visuomenės sutikimo, neturi teisės to palaidūno, klajoklio De Fero priimti į mūsų miestą!
  6. Mes prašome Gerb. Mero Mačiulio jokiu būdu nepriimti to „klajoklio pono“ į mūsų miestą!   

Panevėžio miesto tikintieji…
1992 01 23

Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko atsiliepimas apie LLC tarptautinį universitetą

1992 m. kovo 27 d. Panevėžio miesto taryba Laisvųjų menų kolegijos steigimui nepritarė. Bet ši kolegija tais pačiais metais be didelio vargo įsikūrė Klaipėdoje. Ji buvo įsteigta kaip Lietuvos krikščioniškoji kolegija ir buvo pirmoji Lietuvoje nevalstybinė aukštojo mokslo institucija. 2000 m. kolegija pavadinta universitetu, kurio dabartinis pavadinimas LLC tarptautinis universitetas. Nedarant platesnių išvadų, pateikiame Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko atsiliepimą apie šį universitetą. Atsiliepimas skelbiamas universiteto interneto svetainėje www.llc.lt.

Kaip miesto meras ir tikras klaipėdietis, labai džiaugiuosi, kad LCC tarptautinį universitetą buvo nuspręsta įkurti Klaipėdoje – šis sprendimas be galo svarbus mūsų miestui ir visai Lietuvai. LCC yra svarbi uostamiesčio dalis, jis atvėrė Klaipėdai kelius į pasaulį, o pasauliui – kelią į Klaipėdą ir Lietuvą. Mes mylime Jus ne tik dėl to, kokie stiprūs ir geri esate, bet dėl to, kokie stiprūs ir geresni tapome mes, kai Jūs atsiradote čia. Jūs padarėte viską, kad taptumėte geriausi, ir Klaipėda Jumis didžiuojasi. Kas yra LCC? LCC yra Klaipėda, o Klaipėda yra LCC. Mano širdis visada su Jumis.

Nuotraukos:
1. KTU Panevėžio fakulteto studentų piketas prieš Panevėžio miesto tarybos priimtą sprendimą nesteigti kolegijos. 1992 m. kovo 30 d.
2. Renkami parašai atšaukti priimtą sprendimą. 1992 m. kovo 30 d.
3. Kolegijos steigimą palaikantys plakatai. 1992 m. kovo 30 d.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas